Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare | Hotărâre 611/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea carierei funcționarilor publici - Desfășurarea concursului de recrutare -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare

Art. 44. -

Desfășurarea concursului de recrutare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaților și formularea propunerilor de numire în funcțiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul.

Art. 45. -

Funcțiile publice pentru care a fost demarată procedura de desfășurare a concursului de recrutare nu pot fi:

a) transformate din funcții publice în funcții în regim contractual;

b) transformate în funcții publice din altă clasă sau grad profesional ori prin modificarea substanțială a atribuțiilor;

c) reduse, cu excepția reorganizării prin reducerea posturilor din compartimentul în cadrul căreia este prevăzută funcția publică pentru care au fost demarate procedurile de concurs;

d) ocupate prin transfer.

Art. 46. -

(1) Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează: Jurisprudență

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

(2) Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă. Modificări (1)

Art. 47. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Prin excepție de la prevederile art. 46 alin. (1), în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care nu pot fi evaluate prin proba scrisă și interviu, se poate organiza o probă suplimentară.

(2) Proba suplimentară prevăzută la alin. (1) se desfășoară după selecția dosarelor și se evaluează cu calificativul "admis" sau "respins". Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare numai candidații declarați admiși la proba suplimentară.

Art. 48. -

(1) Etapele concursului de recrutare se evaluează de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, independent.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta hotărâre, fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor are obligația de a completa fișa individuală prevăzută în anexa nr. 2A.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 611/2008:
Dispoziții generale privind organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici
Solicitarea avizului și înștiințarea Agenției
Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor
Publicitatea concursului
Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului
Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante
Dispoziții generale privind desfășurarea concursului de recrutare
Dosarul de concurs
Selecția dosarelor de concurs
Proba scrisă a concursului
Interviul
Notarea probelor și comunicarea rezultatelor
Soluționarea contestațiilor
Desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante
Organizarea perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanți
Evaluarea funcționarilor publici debutanți
Reguli specifice aplicabile funcționarilor publici debutanți
;
loading ...