Art 107 Modificarea contractului de concesiune | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind executarea contractelor de concesiune - Modificarea contractului de concesiune -
Art. 107. -

(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) valoarea modificării este mai mică decât pragul prevăzut la art. 11 alin. (1); Modificări (1)

b) valoarea modificării este mai mică de 10% din valoarea concesiunii inițiale de lucrări sau a concesiunii inițiale de servicii.

(2) Modificarea contractului de concesiune potrivit prevederilor alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii globale nete a respectivelor modificări succesive.

(4) Pentru calcularea valorii prevăzute la alin. (1), art. 102 alin. (3) și art. 103 lit. c) se va utiliza valoarea actualizată, care reprezintă:

a) valoarea de referință, atunci când contractul de concesiune include o clauză de indexare;

b) valoarea calculată în funcție de rata medie a inflației publicate de Institutul Național de Statistică, atunci când contractul de concesiune nu include o clauză de indexare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Art 97 Subcontractarea
Art 98 Subcontractarea
Art 99 Subcontractarea
Art 100 Modificarea contractului de concesiune
Art 101 Modificarea contractului de concesiune
Art 102 Modificarea contractului de concesiune
Art 103 Modificarea contractului de concesiune
Art 104 Modificarea contractului de concesiune
Art 105 Modificarea contractului de concesiune
Art 106 Modificarea contractului de concesiune
Art 107 Modificarea contractului de concesiune
Art 108 Modificarea contractului de concesiune
Art 109 Modificarea contractului de concesiune
Art 110 Încetarea contractului de concesiune
Art 111 Contravenții și sancțiuni
Art 112 Contravenții și sancțiuni
Art 113 Contravenții și sancțiuni
Art 114 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 115 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 116 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 117 Dispoziții tranzitorii și finale
;
loading ...