Art 28 Proceduri privind elaborarea bugetelor | Lege 500/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul bugetar - Proceduri privind elaborarea bugetelor -
Art. 28.
- Jurisprudență, Reviste (1)

Proiectele legilor bugetare anuale și ale bugetelor se elaborează de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, pe baza: Jurisprudență

a) prognozelor indicatorilor macroeconomici și sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum și pentru următorii 3 ani;

b) politicilor fiscale și bugetare;

c) prevederilor memorandumurilor de finanțare, ale memorandumurilor de înțelegere sau ale altor acorduri internaționale cu organisme și instituții financiare internaționale, semnate și/sau ratificate;

d) politicilor și strategiilor sectoriale, a priorităților stabilite în formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite; Jurisprudență

e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite; Jurisprudență

f) programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni, cărora le sunt asociate obiective precise și indicatori de rezultate și de eficiență; programele sunt însoțite de estimarea anuală a performanțelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: acțiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obținute și estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori preciși, a căror alegere este justificată; Jurisprudență

g) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și de transferuri consolidabile pentru autoritățile administrației publice locale;

h) posibilităților de finanțare a deficitului bugetar.

Acesta este un fragment din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 500/2002:
Art 18 Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Art 19 Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Art 20 Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Art 21 Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Art 22 Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Art 23 Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Art 24 Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Art 25 Competențe și responsabilități în procesul bugetar
Art 26 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 27 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 28 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 29 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 30 Proceduri privind elaborarea bugetelor
Art 31 Calendarul bugetar
Art 32 Calendarul bugetar
Art 33 Calendarul bugetar
Art 34 Calendarul bugetar
Art 35 Calendarul bugetar
Art 36 Calendarul bugetar
Art 37 Calendarul bugetar
Art 38 Prevederi referitoare la investiții publice
Reviste:
Creanțele bugetare în procedura insolvenței
;
loading ...