Art 4 Autorități competente | Ordonanță de urgență 127/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorități competente -
Art. 4.
-

(1) GECT se înregistrează în Registrul GECT.

(2) Registrul GECT este public și este ținut de autoritatea de notificare.

(3) Autoritatea de notificare este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii ale înregistrărilor efectuate în Registrul GECT și ale documentelor prezentate pentru constituire, precum și alte informații care decurg din înregistrările în Registrul GECT.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi cerute și eliberate prin corespondență sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege.

(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii și/sau informații, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor depăși costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

(6) Cuantumul tarifelor percepute se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor. Modificări (1)

(7) Sumele provenite din încasarea tarifelor se constituie ca venit la bugetul de stat.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 127/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Autorități competente
Art 4 Autorități competente
Art 5 Autorități competente
Art 6 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 7 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 8 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 9 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 10 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 11 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 12 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 13 Constituirea și înscrierea Grupării europene de cooperare teritorială
Art 14 Organizarea și funcționarea Grupării europene de cooperare teritorială
;
loading ...