Elaborarea documentației de atribuire -
Art. 18.
-

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța criteriile de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice și a serviciilor în anunțul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezintă în cadrul documentației de atribuire.

(2) Criteriile de atribuire se pot referi, după caz, la:

a) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali;

b) nivelul redevenței;

c) gradul de preluare a riscului de către concesionar;

d) planurile de finanțare și dezvoltare prezentate;

e) nivelul calitativ, tehnic și funcțional al soluțiilor tehnice propuse;

f) modul de asigurare a protecției mediului;

g) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

h) termenele de realizare a unor investiții;

i) durata concesiunii.

(3) Atunci când stabilește criteriile de atribuire a contractului, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criterii care:

a) nu au o legătură directă cu natura și obiectul contractului de concesiune de lucrări publice sau de servicii care urmează să fie atribuit;

b) nu reflectă un avantaj real și evident pe care autoritatea contractantă îl poate obține, în numele său sau al beneficiarilor finali, prin utilizarea criteriului respectiv.

(4) Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Pentru fiecare criteriu autoritatea contractantă are obligația de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanții le oferă sau importanța tehnică/funcțională a soluțiilor propuse.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 8 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 9 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 10 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 11 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 12 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 13 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 14 Elaborarea documentației de atribuire
Art 15 Elaborarea documentației de atribuire
Art 16 Elaborarea documentației de atribuire
Art 17 Elaborarea documentației de atribuire
Art 18 Elaborarea documentației de atribuire
Art 19 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 20 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 21 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 22 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 23 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 24 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 25 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 26 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 27 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 28 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
;
loading ...