Art 6 | Hotărâre 759/2007

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 6. -

(1) Costul achiziției de teren fără construcții este eligibil în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 și următoarele condiții specifice:

a) costul de achiziție al terenului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață;

b) operațiunea nu beneficiază de finanțare din FSE, cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) și ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), procentul de eligibilitate poate fi mai mare în cazuri excepționale și justificate, pentru operațiunile de protecție a mediului care beneficiază de finanțare din FEDR, dacă:

a) achiziția de teren a fost făcută în conformitate cu decizia autorității de management, așa cum este prevăzut în contractul de finanțare; Modificări (1)

b) achiziția este făcută de către sau în numele unei instituții publice;

c) terenul este utilizat pentru destinația stabilită, pe perioada din contractul de finanțare. Modificări (1)

(3) În cazul în care se achiziționează o clădire în scopul demolării acesteia și utilizării terenului, în scopul atingerii obiectivelor operațiunii, cheltuiala cu achiziția clădirii, pentru a fi eligibilă, trebuie să îndeplinească prevederile alin. (1) și, după caz, prevederile alin. (2).

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 759/2007:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
loading ...