Art 421 Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE - Dispoziții finale -
Art. 421.
-

(1) Reglementările emise de Banca Națională a României, în baza actelor normative prevăzute la art. 422, și, respectiv, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în baza Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în continuare, până la abrogarea lor expresă.

(2) Pentru calculul cerințelor de capital, instituțiile de credit, respectiv societățile de servicii de investiții financiare și, după caz, societățile de administrare a investițiilor pot opta să aplice, până la data de 1 ianuarie 2008, anumite prevederi din reglementările la care se face referire în alin. (1), în condițiile prevăzute de noile reglementări emise în comun de Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în aplicarea prezentei ordonanță de urgență, potrivit dispozițiilor art. 420 alin. (3).

(3) Reglementările emise în comun de Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare trebuie să prevadă în mod expres care dintre dispozițiile reglementărilor anterioare rămân în mod excepțional în vigoare până la data de 1 ianuarie 2008, pentru instituțiile de credit, societățile de servicii de investiții financiare și, după caz, societățile de administrare a investițiilor care exercită opțiunea prevăzută la alin. (2).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 411 INFRACȚIUNI
Art 412 INFRACȚIUNI
Art 413 INFRACȚIUNI
Art 414 Dispoziții tranzitorii
Art 415 Dispoziții tranzitorii
Art 416 Dispoziții tranzitorii
Art 417 Dispoziții finale
Art 418 Dispoziții finale
Art 419 Dispoziții finale
Art 420 Dispoziții finale
Art 421 Dispoziții finale
Art 422 Dispoziții finale
;
loading ...