Art 229 Măsuri de supraveghere și sancțiuni | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - Măsuri de supraveghere și sancțiuni -
Art. 229.
- Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazurile prevăzute la art. 226 alin. (1) și la art. 228, Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni: Modificări (1)

a) avertisment scris; Jurisprudență

b) amendă aplicabilă instituției de credit, între 0,05% și 1% din capitalul social al acesteia;

c) amendă aplicabilă administratorilor, directorilor și persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor și a sucursalelor instituției de credit, între 1-6 remunerații nete, conform nivelului remunerației în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta; Modificări (2), Jurisprudență

d) retragerea aprobării acordate directorilor și/sau administratorilor instituției de credit; Modificări (2), Derogări (1), Jurisprudență

e) retragerea autorizației acordate instituției de credit.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri conform art. 226 alin. (3) și art. 230 sau independent de acestea. Modificări (1)

(3) La individualizarea sancțiunii se ține seama de gravitatea faptei săvârșite, precum și de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei. Jurisprudență

(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) în privința administratorilor și directorilor instituției de credit se aplică persoanelor având această calitate cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite conform legislației aplicabile societăților comerciale, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și cadrului intern de administrare. Modificări (2), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 219 Schimbul de informații și secretul profesional
Art 220 Schimbul de informații și secretul profesional
Art 221 Schimbul de informații și secretul profesional
Art 222 Schimbul de informații și secretul profesional
Art 223 Schimbul de informații și secretul profesional
Art 224 Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României
Art 225 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 226 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 227 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 228 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 229 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 230 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 231 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 232 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 233 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 234 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 235 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 236 Măsuri de supraveghere și sancțiuni
Art 237 Supravegherea specială
Art 238 Supravegherea specială
Art 239 Supravegherea specială
Reviste:
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale/The Bank Clerk – Public Servant, in Criminal Law
;
loading ...