Personalul Ministerului Apărării | Lege 346/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Personalul Ministerului Apărării

Art. 36. -

(1) Personalul Ministerului Apărării este format din personal militar și personal civil. Jurisprudență

(2) Nomenclatorul funcțiilor de general din Armata României se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

(3) Transformarea unei funcții de general într-o funcție civilă se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la propunerea ministrului apărării.

Art. 37. -

Evidența efectivelor Direcției generale de informații a apărării se ține separat de cea a efectivelor Ministerului Apărării. Finanțarea Direcției generale de informații a apărării se realizează din fonduri bugetare aprobate cu această destinație. Modul de planificare, evidență și utilizare a fondurilor necesare se stabilește de ministrul apărării, similar reglementărilor privind cheltuielile operative.

Art. 38. -

(1) În necesarul de efective ale Ministerului Apărării nu se includ: Modificări (1)

a) cadrele militare care își desfășoară activitatea în alte structuri ale administrației publice centrale de specialitate, alte structuri centrale și unități bugetare, precum și în cele subordonate acestora. Finanțarea lor se asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) personalul militar și civil din structurile finanțate de la alte capitole bugetare decât "Apărare națională" din bugetul Ministerului Apărării, precum și cel din structurile care se finanțează integral din venituri proprii;

c) militarii în termen și cu termen redus, soldații și gradații voluntari, aflați în perioada instrucției de bază, elevii și studenții instituțiilor militare de învățământ, cadrele militare aflate la cursurile de bază. Finanțarea lor se face din bugetul Ministerului Apărării;

d) personalul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

(2) Evidența efectivelor prevăzute la alin. (1) se ține separat.

Art. 39. -

Personalul Ministerului Apărării este organizat și își desfășoară activitatea conform legislației specifice fiecărei categorii de personal și reglementărilor interne ale ministerului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2006:
Dispoziții generale
Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării
Organizarea și funcționarea structurilor centrale
Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Structura de forțe a armatei
Conducerea Ministerului Apărării
Personalul Ministerului Apărării
Dispoziții comune
;
loading ...