Art 6 Organizarea și funcționarea structurilor centrale | Lege 346/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea structurilor centrale -
Art. 6.
- Jurisprudență

(1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării, subordonate nemijlocit ministrului apărării, sunt: Departamentul pentru politica de apărare și planificare, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică, Departamentul pentru armamente, Statul Major General, Secretariatul general, Direcția generală de informații a apărării, Direcția management resurse umane, Direcția financiar-contabilă, Direcția instanțelor militare, Corpul de control și inspecție, Direcția audit intern și Direcția medicală. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În subordinea nemijlocită a ministrului apărării funcționează consilierii ministrului, Cabinetul ministrului, Direcția instanțelor militare și alte structuri. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Personalul Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Secției combaterea infracțiunilor de corupție săvârșite de militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se subordonează ministrului apărării numai în ceea ce privește aspectele de natură administrativă, stabilite prin ordin comun al ministrului apărării, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(4) Structurile centrale prevăzute la alin. (1) și (3) pot avea în compunere, după caz, centre, direcții generale, direcții, oficii, servicii, secții, birouri sau compartimente, constituite potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apărării. Modificări (1)

(5) Pentru îndeplinirea misiunilor ce revin Ministerului Apărării, prin hotărâre a Guvernului se pot înființa și organiza, în condițiile legii, structuri ale acestuia care își desfășoară activitatea în străinătate. Pentru aceasta, Ministerul Apărării este autorizat să achiziționeze bunuri mobile și imobile în țările în care aceste structuri își desfășoară activitatea.

(6) Pentru executarea conducerii structurilor prevăzute la alin. (1)-(5) sunt prevăzute în statele de organizare funcțiile corespunzătoare.

(7) Atribuțiile structurilor centrale se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Apărării, aprobat prin ordin al ministrului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării
Art 6 Organizarea și funcționarea structurilor centrale
Art 7 Organizarea și funcționarea structurilor centrale
Art 8 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 9 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 10 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 11 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 12 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 13 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 14 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 15 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
Art 16 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale
;
loading ...