Guvernul României

Ordonanța nr. 87/1998 privind înființarea Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar

Modificări (2), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 27 august 1998.

În vigoare de la 27 august 1998 până la 19 octombrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 75/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 10 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Modificări (1)

(1) În aplicarea prevederilor art. 106 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înființează, pe lângă Ministerul Educației Naționale, Comisia de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar, cu sediul în București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

(2) Comisia de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar este formată dintr-un număr de 18-20 de membri, numiți prin ordin al ministrului educației naționale dintre specialiștii în domeniul învățământului, recunoscuți prin competență profesională și probitate morală.

(3) Comisia de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar are în componență subcomisii de specialitate. Activitatea, organizarea și funcționarea subcomisiilor de specialitate se desfășoară potrivit regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la art. 5.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Comisia prevăzută la art. 1 este condusă de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, aleși prin vot secret dintre membrii acesteia.

(2) Președintele și vicepreședintele comisiei sunt plătiți pentru activitatea desfășurată în funcție de volumul de muncă prestată, pe baza tarifului orar utilizat pentru activitatea didactică, calculat în raport cu salariul de bază prevăzut pentru funcția de profesor gradul I, cu vechimea cea mai mare. Sumele încasate lunar nu pot depăși salariul de bază, în raport cu care se calculează tariful orar.

(3) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei, fiecare membru al acesteia primește o indemnizație de ședință în valoare de 50% din sumele cuvenite președintelui.

Art. 3. - Modificări (1)

Lucrările de secretariat ale Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar se asigură de către Ministerul Educației Naționale.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Comisia de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar percepe taxe pentru activitatea pe care o desfășoară de la unitățile de învățământ particular preuniversitar. Fondurile rezultate se gestionează în regim extrabugetar de Ministerul Educației Naționale și sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a comisiei și subcomisiilor de specialitate.

(2) Cuantumul taxelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Modificări (1)

Comisia de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar își desfășoară activitatea potrivit regulamentului de organizare și funcționare ce se va aproba prin hotărâre a Guvernului. Prin regulamentul de organizare și funcționare se aprobă și sistemul de remunerare a membrilor subcomisiilor de specialitate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 25 august 1998.

Nr. 87.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...