Art 7 | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 7. -

(1) Reglementarea procesului de producție lemnoasă este specifică:

a) codrului regulat, în unitățile de gospodărire: A - codru regulat, sortimente obișnuite, B - codru regulat, sortimente superioare, D - codru regulat, sortimente obișnuite, țeluri de protecție și V - păduri de interes cinegetic;

b) codrului cvasigrădinărit, în unitatea de gospodărire J - codru cvasigrădinărit;

c) crângului, în unitățile de gospodărire: Q - crâng simplu salcâm, X - zăvoaie de plopi și sălcii și Y - crâng cu tăiere în scaun;

d) unităților de gospodărire Z - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru celuloză și cherestea și W - culturi de plopi și sălcii selecționate pentru furnire.

(2) Pentru unitățile de gospodărire prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se culeg informațiile și datele corespunzătoare fazei de proiectare tehnologică-teren și se calculează toate listele, inclusiv lista privind calculul indicatorului de posibilitate.

(3) În baza datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2), în fiecare din unitățile amenajistice din care s-a recoltat volumul de produse accidentale I cu care s-a depășit posibilitatea la nivelul unității de gospodărire, se introduce volumul aferent depășirii, inclusiv creșterea și se recalculează lista privind calculul indicatorului de posibilitate. Acest volum se introduce numai în vederea elaborării listelor care conduc la stabilirea indicatorului de posibilitate.

(4) Listele calculate potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se anexează la procesul-verbal al ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajarea pădurilor.

(5) Posibilitatea adoptată este cea rezultată prin diferența dintre posibilitatea stabilită pe baza listelor de calcul al indicatorilor de posibilitate, elaborate în condițiile alin. (3), și volumul produselor accidentale I, volumul arborilor extrași ilegal, volumul arborilor din defrișări legal aprobate, cu care s-a depășit posibilitatea în amenajamentul precedent, cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, după caz. Calculul se detaliază la nivel de arboret.

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
;
loading ...