Guvernul României

Hotărârea nr. 733/2017 pentru modificarea pct. 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Punctele 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 3 iulie 2013, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

3.1.3. Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.7, un multiplex din cele 4 disponibile în banda UHF se va acorda cu impunerea unor condiții de acoperire teritorială și de populație, respectiv de preluare și transmisie «free to air», în condiții transparente, concurențiale și nediscriminatorii, pentru posturile publice de televiziune, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. Prin free to air se înțelege transmisia necriptată a programelor, respectiv recepția liberă a acestora.

. . . . . . . . . .

3.2.1. Un multiplex digital național din cele 4 se va acorda, conform legii, prin procedură de selecție organizată de către ANCOM în condițiile specificate la pct. 3.1.3. Acest multiplex va funcționa în banda UHF, cu posibilitatea de transmitere a posturilor publice de televiziune după 17 iunie 2015, și va trebui să asigure o acoperire în recepție fixă de 90% din populație și 80% din teritoriu la 31 decembrie 2016."

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Lucian Șova
Ministrul culturii și identității naționale,
Lucian Romașcanu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu

București, 5 octombrie 2017.

Nr. 733.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...