Saptamanalul de drept nr. 20/2016

Studiu de caz - Sancționarea salariatului cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă
de Mădălina Moceanu

13 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin contestația formulată de contestatorul S.C.T., în contradictoriu cu intimata S.C E.E.P. S.R.L. acesta a solicitat instanței de judecată anularea deciziei de sancționare nr. 99/5.06.2013 cu avertisment emisă de intimată, considerând-o netemeinică.

Ce apărări concrete a formulat intimata S.C E.E.P. S.R.L. în cauză?

Intimata S.C E.E.P. S.R.L. a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Ce a decis instanța de judecată în cazul mai sus menționat și cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentința civilă nr. 722/22.05.2014, pronunțată de Tribunalul Maramureș s-a respins contestația formulată de contestatorul S.C.T., în contradictoriu cu intimata S.C E.E.P. S.R.L.pentru anularea deciziei de sancționare nr. 99/5.06.2013 emisă de intimată; a fost obligat contestatorul să plătească intimatei 1.000 lei cheltuielili de judecată.

Pentru a pronunța hotărârea respectivă instanța de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Prin decizia nr. 99/5.06. 2013 emisă de intimată contestatorul a fost sancționat cu avertisment scris, conform art. 248 al. 1 lit. a) Codul muncii.

S-a reținut în fapt, în cuprinsul deciziei, potrivit art. 252 al.2 lit. a) este descrisă fapta săvârșită de contestsator: atitudinea neadecvată la locul de muncă, amenințări cu acțiuni și demersuri judiciare în scopul pierderii locului de muncă, insulte și acuzații nefondate constând în: pretinse acțiuni de favorizare a unor angajați pe motive etinice și religioase, la litera b) sunt precizate dispozițiile art. 11 și art. 43 din Regulamentul de Ordine Interioară care au fost încălcate de contestator.

Instanța a apreciat că dispozițiile art. 252 al. 2 lit. c) din Codul muncii nu se aplică întrucât nu sunt incidente dispozițiile art. 251 Codul muncii pentru fapta prevăzută la art. 248 al.1 lit.c) Codul muncii și pe de altă parte s-a reținut în dispoziție temeiul de drept - art. 247 al. 2 Codul muncii lit. e) și f) termenul și instanța unde poate fi contestată această decizie, fiind respectare și dispozițiile art.252 lit.d Codul muncii. Instanța a considerat că decizia contestată conține toate elementele prevăzute în art. 252 Codul muncii, astfel că decizia este legală iar contestația a fost respinsă ca nefondată, contestatorul neinvocând alte motive de fond.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...