Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea

Art. 11. -

(1) Aplicarea modelului prefinanțării în cadrul unui/unei contract/decizii/ordin de finanțare a proiectului reprezintă transferarea de către operatorii de program/punctul național de contact a grantului și cofinanțării publice, după caz, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) și (3), în conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceștia.

(2) Operatorii de program aplică numai modelul prefinanțării la încheierea de contracte/decizii/ordine de finanțare cu promotorii de proiecte/beneficiarii, instituții publice. Derogări (1)

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), operatorii de program, în calitate de beneficiari, pot aplica modelul rambursării pentru sumele aferente costurilor de management, până la primirea avansului de la statele donatoare, respectiv în limita a 10% din aceste costuri de management, până la rambursarea tranșei finale de către donator.

(4) Pentru promotorii de proiecte/beneficiari, alții decât instituțiile publice, operatorii de program pot aplica fie modelul rambursării, caz în care promotorii de proiecte/beneficiarii, alții decât instituțiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare, fie modelul prefinanțării.

(5) Punctul național de contact, în calitate de gestionar al programului Asistență tehnică și programului Fondul pentru relații bilaterale, finanțate 100% din grant, poate aplica la încheierea de contracte/decizii/ordine de finanțare cu beneficiarii pentru aceste fonduri atât modelul de prefinanțare, cât și modelul rambursării. Modificări (1)

(6) Beneficiarii, instituții publice, sunt autorizați să își cuprindă în bugetele proprii, în baza contractelor de finanțare/deciziilor/ordinelor de finanțare semnate cu punctul național de contact, sumele necesare implementării proiectelor pentru care, potrivit alin. (5), se aplică modelul rambursării. Modificări (1)

(7) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de program/punctul național de contact către promotorii de proiecte/beneficiari, cărora li se aplică modelul prefinanțării, se virează de către operatorii de program/punctul național de contact în conturile în lei deschise de către promotorii de proiecte/beneficiari, în vederea efectuării plăților aferente proiectelor, cu excepția sumelor acordate în cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, care vor fi virate de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în conturile în euro deschise de către promotorii de proiecte.

(8) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor instituții publice, cărora li se aplică modelul rambursării potrivit prevederilor alin. (5), se virează de către punctul național de contact după autorizarea cheltuielilor conform prevederilor legislației naționale, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate inițial cheltuielile respective.

(9) Sumele acordate prin mecanismele financiare, cuvenite a fi rambursate promotorilor de proiecte/beneficiarilor, alții decât instituțiile publice, cărora li se aplică modelul rambursării, se virează de către operatorii de program/punctul național de contact, după autorizarea cheltuielilor conform prevederilor legislației naționale, în conturile de disponibil prevăzute în contractele de finanțare, cu excepția sumelor acordate în cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, care vor fi virate de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în conturile în euro deschise de către promotorii de proiecte.

(10) Pentru ambele modele de finanțare, respectiv modelul prefinanțării și modelul rambursării, promotorii de proiecte/beneficiarii primesc avans, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), pentru începerea derulării proiectelor, conform prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanțare și ale normelor de aplicare.

(11) Sumele care pot fi acordate prin mecanismele financiare, ce urmează a fi plătite de operatorii de programe/punctul național de contact, către promotorii de proiecte/beneficiarii cărora li se aplică modelul prefinanțării, se virează de către operatorii de program/punctul național de contact, în condițiile alin. (1) și (7), după și ținând cont de rezultatele autorizării cheltuielilor justificate de promotorii de proiecte/beneficiari aferente perioadei raportate, cu excepția plății avansului, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), precum și a cazurilor justificate de constrângeri bugetare ale promotorilor de proiect/beneficiarilor când operatorii de program/punctul național de contact pot/poate face plăți înaintea autorizării cheltuielilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (4). Modificări (1)

Art. 12. -

Grantul acordat României prin mecanismele financiare se primește de la statele donatoare, pe bază de plăți în avans, intermediare și ale balanței finale, în conformitate cu responsabilitățile, cerințele și prevederile regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Dispoziții generale
Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Fonduri aferente mecanismelor financiare
Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Proiecte implementate în parteneriat
Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
loading ...