Art 4 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare -
Art. 4. -

(1) Structura organizatorică cu rol de punct național de contact desemnată în anexa A la memorandumurile de înțelegere pentru implementarea mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 poartă responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor celor două mecanisme financiare și pentru implementarea celor două memorandumuri de înțelegere, precum și responsabilitatea gestionării fondurilor aferente asistenței tehnice și Fondului pentru relații bilaterale.

(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de certificare și plată, asigură gestionarea conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare, pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă, așa cum sunt definite prin regulamentele de implementare a mecanismelor financiare. Autoritatea de certificare și plată încheie acorduri cu operatorii de program/punctul național de contact prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.

(3) Entitățile desemnate ca operator de program sau operator de fond dintr-un stat donator, în conformitate cu prevederile memorandumurilor de înțelegere, asigură gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare, în conformitate cu prevederile stabilite de statele donatoare.

(4) Pentru derularea operațiunilor financiare aferente sumelor reprezentând grantul acordat prin mecanismele financiare, toți operatorii de program și punctul național de contact utilizează câte un cont deschis la bănci comerciale pentru operațiuni în euro, purtător de dobândă, dedicat exclusiv primirii grantului pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanțați din Fondul pentru relații bilaterale și asistență tehnică, și efectuării de cheltuieli aferente programelor din aceste sume.

(5) Operatorii de program utilizează separat un cont în euro, dedicat gestionării costurilor sale de management conform prevederilor art. 8.10 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.

(6) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în contul menționat la alin. (4), precum și în conturile de lei din trezorerie aferente grantului, utilizate de către operatorii de program sau punctul național de contact, se raportează anual către Autoritatea de certificare și plată ca parte a raportului financiar intermediar. Autoritatea de certificare și plată raportează Comitetului Mecanismului Financiar sau Ministerului Afacerilor Externe norvegian, anual, ca parte a raportului financiar intermediar, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (4) și conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare. Dobânda raportată se virează de către Autoritatea de certificare și plată către Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian.

(7) Sumele aferente derulării programelor/proiectelor finanțate prin mecanismele financiare, existente în conturile operatorilor de program, punctului național de contact, beneficiarilor, promotorilor de proiecte și partenerilor acestora, după caz, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare a proiectelor/acordurilor de program, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 4 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 5 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 6 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 7 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 8 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 9 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 10 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 11 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 12 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 13 Proiecte implementate în parteneriat
Art 14 Proiecte implementate în parteneriat
;
loading ...