Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici și al Rezervațiilor Naturale Vulcanii Noroioși Pâclele Mari, cod 2.261, și Vulcanii Noroioși Pâclele Mici, cod 2.262, din 07.07.2016

Modificări (...)

În vigoare de la 08 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Capitolul 1 Înființarea, scopul, limitele și managementul sitului de importanță comunitară ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici

Art. 1. -

(1) ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici a fost declarat ca sit de importanță comunitară prin Ordinul ministrului mediului nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România și a fost extins și completat prin Ordinul nr. 2387/2011.

(2) ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici include rezervațiile naturale Vulcanii Noroioși Pâclele Mari și Vulcanii Noroioși Pâclele Mici desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a - III - a, pozițiile 2.261 și 2.262 din Anexa nr. I, iar suprafețele lor au fost vectorizate și corectate în 2004.

Art. 2. -

(1) Lista tipurilor de habitate și a speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat situl se află în Anexa 3 a Ord. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

(2) Rezervațiile naturale incluse sunt de tip mixt:

a) de interes geologic, evidențiind un fenomen unic, cel al erupțiilor de material mineral, din argile și luturi cu apă, fracțiuni de țiței, gaze naturale și urme de sare;

b) de interes botanic, datorită prezenței plantei endemice Nitraria schoberi-gărdurarița.

Art. 3. -

Harta sitului de importanță comunitară, este pusă la dispoziția factorilor interesați de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000/, ca serviciu ArcIMS, iar limitele cadastrale se pot fi descărcate de pe site - ul Ministerului Mediului și Pădurilor, la adresa http://www.mmediu.ro/ beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/.

Art. 4. -

(1) Regulamentul ariei ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici stabilește prevederile necesare unei bune administrări a ariilor protejate în scopul menținerii integrității ariei naturale și protecției habitatelor și speciilor de interes comunitar.

(2) Prin Planul de management se stabilesc măsurile și mijloacele materiale și financiare necesare asigurării unei stări favorabile de conservare a speciilor și habitatelor naturale ce fac obiectul desemnării sitului precum și a elementelor de patrimoniu natural din fișele de evidență a celor două rezervații incluse în sit.

Art. 5. -

(1) Responsabilitatea managementului sitului de importanță comunitară ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici revine Asociației Vulcanii Noroioși, în calitate de custode, conform convenției de custodie încheiată cu Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, nr. 43/23.02.2010 și prelungită de ANPM prin actul adițional înregistrat cu nr. 142/17.02.2015

(2) Custodele ROSCI0272 Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici, numit în continuare Custode, integrează într-un plan unitar și supraveghează toate activitățile din situl de importanță comunitară și din cele două rezervații naturale, organizează și efectuează activitățile specifice, asigurând o gospodărire unitară a ariilor protejate.

(3) Custodele folosește personal specializat în activitățile de inventariere, cartare habitate și specii protejate de importanță comunitară și națională, în evaluarea impactului unor investiții asupra sitului precum și pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor, speciilor și formațiunilor geologice cu importanță conservativă.

(4) Instituția prefectului va contribui la implementarea programelor/ regulamentelor aferente sitului, atât prin coordonarea acțiunilor derulate de diferite instituții pe plan local, cât și prin asigurarea comunicării cu instituțiile de la nivel central (ministere și/sau agenții sau autorități naționale)

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...