Parlamentul României

Legea nr. 70/2017 pentru modificarea și completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Articolul 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (6) se abrogă.

2. După alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (61)-(65), cu următorul cuprins:

"

(61) Absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul superior medical la programele de licență «Asistent medical generalist».

(62) Pentru continuarea studiilor în învățământul superior medical la programele «Asistent medical generalist» absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie și să promoveze concursul de admitere.

(63) Studenții admiși la programele de licență «Asistent medical generalist», absolvenți ai școlilor sanitare postliceale, beneficiază de recunoașterea parțială a studiilor prin sistemul de credite transferabile.

(64) Recunoașterea parțială a studiilor se face în baza unei metodologii convenite de universitățile de medicină și farmacie, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și care cuprinde criteriile generale.

(65) Universitățile își elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

București, 14 aprilie 2017.

Nr. 70.

;
loading ...