Parlamentul României

Legea nr. 63/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 3 din 27 ianuarie 2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 28 ianuarie 2016, cu următoarele completări:

1. La articolul II, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

"

41. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 17. -

(1) Institutul Național de Statistică este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire.»"

2. La articolul II, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

"

81. De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, președintele și vicepreședinții aflați în funcție își exercită atribuțiile în limitele de durată stabilite la punctul 41."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 13 aprilie 2017.

Nr. 63.

;
loading ...