Ordinul Asistenților Medicali Geneneraliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - OAMGMAMR

Hotărârea nr. 8/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului parțial la activitatea profesională în România asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali formați în profesie în unul din celelalte state membre

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile:

- art. 40 alin. (1), lit. a1) și a4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 321 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 14 februarie 2017, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind acordarea accesului parțial la activitatea profesională în România asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali formați în profesie în unul din celelalte state membre, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
Mircea Timofte

București, 14 februarie 2017.

Nr. 8.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind acordarea accesului parțial la activitatea profesională în România asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali formați în profesie în unul din celelalte state membre

;
loading ...