Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Ghidul beneficiarului - 2017, din 03.02.2017

În vigoare de la 14 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare Ministerul, sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și a tratamentului egal. Finanțările nerambursabile se acordă pe baza evaluării proiectelor sau acțiunilor de către o comisie de evaluare și se realizează efectiv prin contracte încheiate cu solicitanții ce au întrunit condițiile cumulative prevăzute de prezentul Ghid, în condițiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, a Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și a Programului de Guvernare 2017-2020.

Sesiune deschisă de finanțare.

Poți trimite Cererea de finanțare pe tot parcursul anului.

1. PROGRAMELE DE FINANȚARE ALE MINISTERULUI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Cultură - "Constantin Brâncuși" - păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din vecinătate, din emigrație și din diaspora de mobilitate, precum și întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării.

Mass-media - "Mihai Eminescu" - păstrarea și afirmarea identității culturale a românilor, promovarea României și a valorilor comunităților românești, păstrarea unor mai bune legături cu țara a românilor care au domiciliul/reședința în străinătate și apărarea intereselor românilor din afara granițelor, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunitățile românești de peste hotare.

Educație - "Nicolae Iorga" - sprijinirea procesului de integrare a românilor care își au domiciliul/reședința în străinătate în paralel cu păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor de pretutindeni și formarea noii generații, care să reprezinte România și interesele românești în străinătate.

Spiritualitate și tradiție - "Andrei Șaguna" - păstrarea identității spirituale și respectarea libertății religioase a românilor de pretutindeni.

Societatea civilă - "Dimitrie Gusti" - sprijinirea, consolidarea și extinderea mediului asociativ în comunitățile locuite de români și solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităților de români.

Tipurile de programe, proiecte sau acțiuni, precum și cheltuielile ocazionate de finanțarea acestora se regăsesc în Anexa nr. 2 (conform prevederilor din Anexa la Legea nr. 321/2006).

2. ELIGIBILITATE

2.1. Ești un aplicant eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile dacă:

• ai o idee în sprijinul românilor de pretutindeni;
• reprezinți o asociație, fundație, organizație, instituție sau ești o persoană juridică legal constituită în străinătate sau în România;
• ești cetățean român cu domiciliul sau reședința în străinătate;
• ești o persoană care aparține minorităților naționale, minorităților lingvistice sau grupurilor etnice autohtone existente în statele din vecinătatea României și alte state, indiferent de etnonimul folosit și îți asumi în mod liber identitatea culturală română, prin semnarea declarației prevăzute de Legea nr. 299/2007;
• ești român emigrant, fie că ai păstrat sau nu cetățenia română.

Nu poți obține finanțare nerambursabilă dacă te afli în una din următoarele situații:

➢ incapacitate de plată;

➢ cu plățile sau conturile blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...