Senatul României

Hotărârea nr. 23/2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic e - COM (2016) 823 final

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 16 martie 2017.

În vigoare de la 16 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 67, art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, și Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/151 din 8 martie 2017,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarității și principiul proporționalității.

(2) Se apreciază scopul propunerii de directivă de a spori eficiența procedurii de notificare, de a îmbunătăți calitatea și conținutul notificărilor prezentate, de a aborda unele cerințe suplimentare care, prin aplicarea directivei privind serviciile, s-au dovedit a fi obstacole potențiale importante în calea pieței interne a serviciilor.

Procedura de notificare va avea drept efect împiedicarea introducerii pe piața unică a unor obstacole care apar ca urmare a dezvoltării eterogene a legislației naționale și va contribui la apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative de la nivel național în ceea ce privește serviciile care fac obiectul directivei privind serviciile.

Aceasta va duce la îmbunătățirea funcționării pieței unice a serviciilor din UE și va promova crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, formularea unui Raport la COM (2016) 823 final.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 14 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului și ale art. 5 lit. f) și art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU

București, 14 martie 2016.

Nr. 23.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...