Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 244/2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcției management și structuri unități sanitare nr. 1.887/2017;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 11 alin. (2) din capitolul II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, se modifică și completează după cum urmează:

1. La capitolul II "Asistenți medicali și alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie", după poziția 73 se introduc 3 noi poziții, pozițiile 731, 732 și 733, cu următorul cuprins:

"731. Autopsier principal (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
- examen pentru obținerea gradului de principal
- certificat de autopsier
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în sectorul sanitar la prosectură
732. Autopsier (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în sectorul sanitar la prosectură
733. Autopsier debutant (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
- concurs pentru ocuparea postului"

2. La capitolul II, pozițiile 74-76 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"74. Gipsar principal - școală generală
- examen pentru obținerea gradului de principal
- curs de instruire de 3 luni
- concurs pentru ocuparea postului
- 4 ani vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare
75. Gipsar - școală generală
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare
76. Gipsar debutant - școală generală
- concurs pentru ocuparea postului"

3. La capitolul II, la note, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

"

7. Actele de studii pe baza cărora persoanele care au ocupat funcțiile de la pozițiile 731-733, cu respectarea prevederilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentelor criterii, sunt și rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcțiilor respective."

4. La capitolul III "Personal auxiliar sanitar", pozițiile 83-85 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"83. Ambulanțier - diplomă de bacalaureat (2) sau
- diplomă de absolvire a liceului
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță București - Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății
- concurs/examen de promovare sau
- 3 ani vechime ca șofer autosanitară I
- diplomă de bacalaureat (2) sau
- diplomă de absolvire a liceului
- certificat de calificare
- diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță București - Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății
- concurs/examen de promovare
- 3 ani vechime ca motorist, marinar sau conducător de șalupă medicală
84. Șofer autosanitară I - diplomă de bacalaureat (2) sau
- diplomă de absolvire a liceului
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- concurs pentru ocuparea postului
- 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist sau 3 ani ca șofer autosanitară II
85. Șofer autosanitară II - diplomă de bacalaureat (2) sau
- diplomă de absolvire a liceului
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
- concurs pentru ocuparea postului
- 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist"

5. La capitolul VI "Personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire" litera b), pozițiile 16-19 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"16. Muncitor calificat I - concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime în meserie
17. Muncitor calificat II - concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie
18. Muncitor calificat III - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie
19. Muncitor calificat V - concurs pentru ocuparea postului"

6. La capitolul VI litera c), pozițiile 22-24 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"22. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziții lucrător comercial etc. I - concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie
23. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziții lucrător comercial etc. II- III - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie
24. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziții lucrător comercial etc. IV - concurs pentru ocuparea postului"

7. La capitolul VIII "Criterii de studii și vechime pentru funcții de conducere" litera C "Activitatea administrativă din unitățile sanitare", pozițiile 15-19 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"15. Șef serviciu - diplomă de licență în specialitatea serviciului
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
16. Șef birou - diplomă de licență în specialitatea biroului
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
17. Șef atelier - diplomă de licență a învățământului tehnic
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
18. Șef laborator - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
19. Șef oficiu - diplomă de licență în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului
- 2 ani vechime în specialitate
21. Șef echipă muncitori - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie"

8. La capitolul VIII "Criterii de studii și vechime pentru funcții de conducere", după litera C "Activitatea administrativă din unitățile sanitare" se introduce o nouă literă, litera D "Servicii de ambulanță", cu următorul cuprins:

"D. Servicii de ambulanță
22. Medic coordonator substație
Serviciul de ambulanță București- Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean
- diplomă de licență în specialitate
- medic primar/medic specialist/medic
- acordul scris al sindicatului reprezentativ reprezentat de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România
23. Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță București - Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean - diplomă de licență în domeniul medical sau diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în domeniul medical sau diplomă de școală sanitară postliceală - 5 ani vechime în serviciul de ambulanță
- acordul scris al sindicatului reprezentativ reprezentat de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România
24. Asistent medical responsabil cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgență din Stația centrală a Serviciului de ambulanță București - Ilfov și stațiile centrale din serviciile de ambulanță județene - diplomă de licență în domeniul medical sau diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în domeniul medical sau diplomă de școală sanitară postliceală - 5 ani vechime în serviciul de ambulanță
- acordul scris al sindicatului reprezentativ reprezentat de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România
25. Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație Serviciul de ambulanță București- Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean - diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a liceului
- permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C sau certificate de calificare
- diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea școlii de ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță București- Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății
- 5 ani vechime în serviciul de ambulanță
- acordul scris al sindicatului reprezentativ reprezentat de Federația Națională Sindicală Ambulanța din România"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog

București, 7 martie 2017.

Nr. 244.

;
loading ...