Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul de punere în aplicare nr. 401/2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 747/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan
Număr celex: 32017R0401

Modificări (...)

În vigoare de la 09 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 747/2014 al Consiliului din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 131/2004 și (CE) nr. 1184/2005, în special articolul 15 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 10 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 747/2014.

(2) La 12 ianuarie 2017, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 1591 (2005) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a actualizat informațiile referitoare la patru persoane cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 747/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 747/2014 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...