Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 12, 204, 205, 223 și 238 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu semestrul II al anului universitar 2016-2017.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă.

Art. 4. -

Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică din cadrul Ministerului Educației Naționale și de către instituțiile de învățământ superior acreditate, potrivit legii.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 27 februarie 2017.

Nr. 3.392.

ANEXĂ

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...