Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri - MEIMMMA

Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață din 09.06.2015

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 25 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

1. Obiectivul Programului

Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (MEIMMMA), prin Direcția Politici Antreprenoriale și Implementare Programe pentru IMM (DPAIPIMM), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăți și societăți cooperative, prin facilitarea accesului la finanțare, în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerințele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creșterea nivelului de competitivitate, crearea și menținerea locurilor de muncă, sporirea protecției consumatorilor și securității alimentare.

Schema de minimis urmărește:

- întărirea capacității operatorilor economici de promovare a produselor și serviciilor de piață;

- dezvoltarea și modernizarea activității comercianților și prestatorilor de servicii de piață.

Prezenta schema nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Bugetul schemei de minimis și modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/26 la Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015 este de 20.000.000 lei, cu posibilitatea suplimentării, din care:

- 18.000.000 lei pentru acordarea de alocații financiare nerambursabile și

- 2.000.000 lei la dispoziția Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, serviciilor de conducere a programelor și cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare și control, conform alin. 4, art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 133 de beneficiari.

3. Beneficiari de ajutor de minimis în cadrul Programului

3.1. Noțiunea de "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...