ANEXA Nr. 4 - INSTRUCȚIUNI privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial - ANEXA Nr. 4.2 la instrucțiuni -
← Aprobat Președintele structurii, (numele/prenumele/funcția/semnătura/data)
ANEXA Nr. 4 - INSTRUCȚIUNI privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial - ANEXA Nr. 4.3 la instrucțiuni -
Denumirea entității publice →

SITUAȚIA SINTETICĂ
a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil din care, compartimente în care standardul este: La nivelul entității publice standardul este:
I*) PI NI I/PI/NI
1 2 3 4 5 6
Total număr compartimente =
I. Mediul de control
Standardul 1 - Etica și integritatea
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
Standardul 3 - Competența, performanța
Standardul 4 - Structura organizatorică
1 2 3 4 5 6
II. Performanțe și managementul riscului
Standardul 5 - Obiective
Standardul 6 - Planificarea
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor
Standardul 8 - Managementul riscului
III. Activități de control
Standardul 9 - Proceduri
Standardul 10 - Supravegherea
Standardul 11 - Continuitatea activității
IV. Informarea și comunicarea
Standardul 12 - Informarea și comunicarea
Standardul 13 - Gestionarea documentelor
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară
V. Evaluare și audit
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
Standardul 16 - Auditul intern
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Măsuri de adoptat: . . . . . . . . . .

Elaborat:
Secretariatul structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

*) La nivelul entității publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:

- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;

- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;

- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...