Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 693 din 14 septembrie 2015.

În vigoare de la 14 octombrie 2015 până la 27 noiembrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1106/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.882/DI din 6 iulie 2015 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului economiei și finanțelor nr. 223/1.330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere și a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 22 mai 2008, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

București, 1 septembrie 2015.

Nr. 1.330.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...