Impunerea cistigului muncitorilor si functionarilor | Decret 153/1954

Acesta este un fragment din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 2 Impunerea cistigului muncitorilor si functionarilor

Art. 5. -

Impozitul de la muncitori si functionari se calculeaza lunar, asupra totalitatii cistigului realizat in luna expirata, pe fiecare loc de munca in parte, potrivit cotelor de mai jos:

Cistigul lunar impozabil Lei Impozitul lunar
pina la 200 ......... scutit
201 - 300 ........ 6 lei + 6% pentru ceea ce depaseste 200
301 - 400 ....... 12 lei + 7% pentru ceea ce depaseste 300
401 - 500 ....... 19 lei + 9% pentru ceea ce depaseste 400
501 - 600 ....... 28 lei + 11% pentru ceea ce depaseste 500
601 - 800 ....... 39 lei + 13% pentru ceea ce depaseste 600
801 - 1.000 ....... 65 lei + 15% pentru ceea ce depaseste 800
peste 1.000 ....... 95 lei + 16% pentru ceea ce depaseste 1.000

Art. 6. -

Se cuprind in cistigul lunar impozabil al muncitorilor si functionarilor:

a) salariul de baza;

b) platile pentru lucrarile in acord sau pentru ore suplimentare;

c) platile din fondul asigurarilor sociale, in caz de incapacitate temporara de munca;

d) sumele platite pentru concediul nefolosit;

e) si orice alte sume primite de muncitori si functionari, ca plata a muncii.

Art. 7. -

Nu se cuprind in cistigul lunar impozabil si nu se impun:

a) premiile si recompensele individuale ocazionale, care nu constituie drepturi certe pentru muncitori si functionari si a caror acordare se face pe baza aprecierii conducerii administrative a intreprinderii, institutiei sau organizatiei;

b) sumele ce se platesc in baza dispozitiilor legale in vigoare, pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare sau transferare a muncitorilor si functionarilor in alta localitate, in interesul serviciului, precum si indemnizatiile de instalare ce se platesc la incadrarea in functie;

c) preavizele de concediere si ajutoarele acordate muncitorilor si functionarilor;

d) sumele ce se platesc muncitorilor si functionarilor pentru amortizarea uneltelor ce le apartin.

Art. 8. -

Pentru cistigurile muncitorilor si functionarilor realizate din functii cumulate si pentru cistigurile din lucrari temporare realizate in afara locului permanent de munca, impozitul se calculeaza pe fiecare loc de munca separat. In acest caz minimul neimpozabil stabilit la art. 2 lit. b nu se aplica, iar, la cistigul pina la 200 lei lunar, impozitul se calculeaza in baza unei cote de 2% ce se aplica asupra cistigului lunar.

Art. 9. -

Impozitul datorat de muncitori si functionari se reduce:

a) cu 50% pentru muncitorii si functionarii decorati cu ordinele Republicii Populare Romane;

b) cu 30% pentru muncitorii si functionarii care au in intretinerea lor mai mult de 3 persoane. Reducerea se acorda numai pentru impozitul aferent veniturilor realizate la locul permanent de munca, pe baza dovezilor eliberate de administratia de imobil sau de comitetul executiv al sfatului popular in raza caruia domiciliaza muncitorul sau functionarul ori - in lipsa - pe baza unei declaratii certificate, date de muncitor sau functionar.

Dovezile sau declaratiile se prezinta anual si sint valabile de la prezentare pina la sfirsitul anului.

Art. 10. -

Impozitul de la muncitori si functionari se calculeaza de catre intreprinderile, institutiile, organizatiile sau persoanele care platesc salariul si se retine lunar din salariul cuvenit pe a doua chenzina a lunii.

In cazul salariatilor temporari sau zilieri, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata in parte.

Art. 11. -

Impozitul retinut va fi varsat la Banca de Stat a Republicii Populare Romane, dupa cum urmeaza:

a) odata cu primirea sumelor pentru plata celei de a doua chenzine a salariilor, in cazul intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor care au cont la institutiile bancare. Institutiile bancare nu vor elibera sumele pentru plata salariilor fara primirea in acelasi timp a dispozitiei de plata a impozitului;

b) a doua zi dupa retinerea impozitului in cazul intreprinderilor, institutiilor, organizatiilor sau persoanelor care nu au cont la institutiile bancare.

Art. 12. -

Impozitul pe cistigul muncitorilor si functionarilor, retinut in plus, se restituie de catre intreprinderi, institutii si organizatii, in termen de 15 zile de la data constatarii plusului. Restituirea sumelor retinute in plus se face pe cel mult un an in urma de la data constatarii plusului.

Impozitul pe cistigul muncitorilor si functionarilor, neretinut la timp sau in cuantumul legal, se retine de la muncitorul sau functionarul respectiv, pe cel mult trei luni in urma. Retinerea se face in sume egale, in cursul urmatoarelor trei luni.

Este interzisa urmarirea impozitului neretinut de la muncitori sau functionari pe o perioada anterioara celei aratate mai sus sau a impozitului neretinut de la muncitorii sau functionarii care nu mai sint in serviciu.

Art. 13. -

Intreprinderile, institutiile si organizatiile din sectorul socialist sint obligate sa depuna la sectiunea financiara raionala (oraseneasca) in raza careia isi au sediul o dare de seama privind retinerea impozitului de la muncitori si functionari, pe formularul si la termenele ce se stabilesc de Ministerul Finantelor.

Persoanele particulare, care folosesc salariati, vor depune state de salarii la termenele si in modul stabilit prin instructiunile Ministerului Finantelor.

Art. 14. -

Sint supusi impozitului in aceleasi conditii ca si muncitorii si functionarii:

a) elevii, studentii si aspirantii - pentru bursele in bani ce depasesc 200 lei lunar;

b) avocatii - pentru sumele ce incaseaza de la colegiile de avocati;

c) liber profesionistii de orice fel - pentru sumele ce incaseaza de la intreprinderi, institutii sau organizatii din sectorul socialist.

Art. 15. -

Sint supusi impozitului in aceleasi conditii ca si muncitorii si functionarii, dar cu o majorare de 10% a impozitului:

a) membrii cooperativelor de productie si de transporturi - pentru cistigurile realizate de la acestea;

b) lucratorii la domiciliu care lucreaza pentru intreprinderi, institutii sau organizatii - pentru cistigurile realizate de la acestea.

Art. 16. -

Sint supusi impozitului cu cotele de la art. 5:

a) inventatorii care poseda numai certificate de autor, precum si inovatorii - pentru suma care depaseste 10.000 lei din recompensa ce primesc pentru fiecare inventie sau inovatie in parte;

b) colectorii particulari care lucreaza fara salariati, pentru intreprinderi, institutii sau organizatii din sectorul socialist, colectind materii prime, fier vechi si deseuri de orice fel - pentru cistigurile realizate din aceasta activitate;

c) personalul din reteaua comerciala de amanunt, platit pe baza de comision, agentii de difuzarea presei si colectarea anunturilor si agentii de asigurari facultative - pentru cistigurile realizate din aceste activitati.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 153/1954:
Dispozitii generale
Impunerea cistigului muncitorilor si functionarilor
Impunerea veniturilor oamenilor de litere, arta si stiinta
Impunerea veniturilor liber profesionistilor, meseriasilor, carausilor si comerciantilor, precum si a altor persoane
Evidenta contribuabililor si determinarea venitului
Sanctiuni
Dispozitii cu privire la reclamatii
Dispozitii finale
;
loading ...