DESPRE TERITORIUL ROMÂNIEI | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1923. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL I DESPRE TERITORIUL ROMÂNIEI Reviste (3)

Art. 1. - Reviste (2)

Regatul României este un Stat național unitar și indivizibil.

Art. 2. -

Teritoriul României este nealienabil.

Hotarele Statului nu pot fi schimbate sau rectificate decât în virtutea unei legi.

Art. 3. - Doctrină (1)

Teritoriul României nu se poate coloniza cu populațiuni de gintă străină.

Art. 4. -

Teritoriul României din punct de vedere administrativ se imparte in județe, județele in comune.

Numărul, intinderea și subdiviziunile lor teritoriale se vor stabili după formele prevăzute in legile de organizare administrativă.

Acesta este un fragment din Constituția din 1923. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Reprezintă otradiție în istoria constituțională aRomâniei să fie cuprinse prevederi prin care să se instituie oasemenea interdicție. Articolul 3 al Constituției din 1866 prevedea că teritoriul României nu se poate coloniza cu populațiuni de gintă străină. O dispoziție identică este consacrată prin art. 3 al Constituției din 1923.În art. 3 al Constituției din 1938 era cuprinsă prevederea conform căreia teritoriul României nu se poate coloniza cu populațiuni de seminție străină. Cele trei Constituții socialiste (din 1948, 1952 și 1965) nu mai conțin oasemenea dispoziție. Actuala Constituție, în ultimul alineat al art. 3, reia norma existentă în Constituțiile din 1866, 1923 și 1938 privind interdicția colonizării, la care adaugă unele referințe la strămutarea de populații străine. Completarea nu e întâmplătoare, ea are în vedere situația de după cel de-al doilea război mondial, când s-au efectuat arbitrar strămutări de populații, fără consimțământul acestora, ceea ce aafectat menținerea lor ca grupuri etnice și modul lor de viață (V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, Constituția României comentată și adnotată, p. 27). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
DESPRE TERITORIUL ROMÂNIEI
DESPRE DREPTURILE ROMÂNILOR
DESPRE PUTERILE STATULUI
DESPRE FINANȚE
DESPRE PUTEREA ARMATĂ
DISPOZIȚIUNI GENERALE
DESPRE REVIZUIREA CONSTITUȚIUNII
DISPOZIȚIUNI TRANSITORII ȘI SUPLIMENTARE
Reviste:
Constituție și constituționalism în România la douăzeci și cinci de ani de la adoptarea legii fundamentale
Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
Afaceri guvernamentale și controlul parlamentar, în perioada interbelică și în primul pătrar al sec. XXI, în România (I)
FAURITORI AI ROMÂNIEI MARI ION I.C. BRĂTIANU - DESTIN DE OM, DESTIN DE ȚARĂ
Influența Marii Uniri asupra evoluției constituționale a României
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
loading ...