Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume
Număr celex: 32014R1031

În vigoare de la 30 septembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1) La data de 7 august, guvernul rus a introdus o interdicție asupra importurilor în Rusia de anumite produse provenite din Uniune, printre care fructe și legume. Această interdicție a creat un risc serios de perturbare a pieței din cauza scăderii semnificative a prețurilor ca urmare a faptului că o importantă piață de export a devenit, brusc, indisponibilă.

(2) Această amenințare de perturbare a pieței prezintă o importanță deosebită pentru sectorul fructelor și legumelor, în care, în această perioadă a anului, se recoltează cantități ridicate de produse perisabile.

(3) În consecință, pe piață a apărut o situație pentru care măsurile normale disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 par a fi insuficiente.

(4) Pentru ca situația existentă pe piață să nu devină o perturbare mai gravă sau prelungită a pieței, a fost adoptat Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei. Acesta stabilea sumele maxime de sprijin pentru retrageri, pentru nerecoltare și pentru recoltarea înainte de coacere. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri de sprijin suplimentare. Prin urmare, mecanismul introdus în regulamentul respectiv ar trebui să fie completat de măsuri sub formă de sprijin specific suplimentar pentru anumite cantități de produse, calculate pe baza exporturilor tradiționale către Rusia.

(5) Ar trebui adoptate măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru tomate, morcovi, varză, ardei dulci, conopidă și conopidă broccoli, castraveți și cornișoni, ciuperci, mere, pere, prune, fructe de tip bacă, struguri de masă proaspeți, kiwi, portocale dulci, clementine și mandarine.

(6) Ținând seama de cantitățile estimate a fi afectate de interdicție, asistența financiară a Uniunii ar trebui acordată în funcție de cantitățile de produse vizate. Calcularea acestor cantități ar trebui realizată pentru fiecare stat membru în parte, în funcție de nivelul exporturilor sale de produse vizate către Rusia în ultimii trei ani, scăzându-se cantitățile care au fost deja notificate în temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 932/2014.

(7) Se preconizează că produsele vizate de prezentul regulament care ar fi fost exportate către Rusia vor fi deturnate către piețele din alte state membre. În consecință, este posibil ca producătorii de produse de același tip din aceste state membre, care nu își exportă în mod obișnuit produsele către Rusia, să se confrunte cu o perturbare semnificativă a pieței și cu o scădere a prețurilor.

(8) Prin urmare și pentru a stabiliza și mai mult piața, asistența financiară din partea Uniunii ar trebui, de asemenea, să fie disponibilă pentru producătorii din toate statele membre în ceea ce privește unul sau mai multe dintre produsele care intră sub incidența prezentului regulament, însă cantitatea implicată nu ar trebui să depășească 3 000 de tone per stat membru.

(9) Statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a decide să nu utilizeze cantitatea de 3 000 de tone. În acest caz, ele ar trebui să informeze în timp util Comisia, pentru a permite Comisiei să ia o decizie cu privire la o realocare a cantităților care nu au fost utilizate.

(10) Retragerile de pe piață, nerecoltarea și recoltarea înainte de coacere sunt măsuri eficace de gestionare a crizelor în cazul unui surplus de fructe și de legume datorat unor circumstanțe temporare și imprevizibile. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a distribui cantitățile care le sunt puse la dispoziție către una sau mai multe dintre aceste măsuri, pentru a utiliza într-un mod cât mai eficient sumele disponibile.

(11) Ca și în Regulamentul delegat (UE) No 932/2014, restricția existentă de 5% în raport cu volumul producției comercializate pentru retragerile de pe piață care beneficiază de sprijin ar trebui să fie temporar suspendată. Prin urmare, asistența financiară din partea Uniunii ar trebui acordată chiar și atunci când retragerile depășesc plafonul de 5%.

(12) Asistența financiară acordată pentru retragerile de pe piață ar trebui să se bazeze pe sumele respective stabilite în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (1) pentru retrageri în vederea distribuirii gratuite și pentru retrageri cu alte destinații. Pentru acele produse pentru care nu este fixată nicio sumă în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, sumele maxime ar trebui stabilite în prezentul regulament.

(13) Luând în considerare faptul că sumele pentru tomate stabilite în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 se referă la anul de comercializare al tomatelor pentru prelucrare și al tomatelor pentru consum în stare proaspătă, este adecvat să se clarifice faptul că suma maximă aplicabilă în cazul tomatelor pentru consum în stare proaspătă în sensul prezentului regulament este cea referitoare la perioada 1 noiembrie-31 mai.

(14) Având în vedere perturbările excepționale ale pieței și pentru a se asigura că toți producătorii de fructe și de legume sunt sprijiniți de Uniune, asistența financiară din partea Uniunii pentru retragerile de pe piață ar trebui extinsă pentru a include producătorii de fructe și de legume care nu sunt membri ai unei organizații de producători recunoscute.

(15) Pentru a încuraja distribuirea gratuită a fructelor și a legumelor retrase de pe piață către anumite organizații, cum ar fi școlile și organizațiile caritabile și orice alte destinații echivalente aprobate de statele membre, producătorilor care nu sunt membri ai unei organizații de producători recunoscute ar trebui să li se aplice, de asemenea, un procent de 100% din sumele maxime stabilite în anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011. În cazul retragerilor pentru alte destinații decât distribuirea gratuită, aceștia ar trebui să primească 50% din sumele maxime stabilite. În acest context, producătorii care nu sunt membri ai unei organizații de producători recunoscute ar trebui să îndeplinească aceleași condiții ca organizațiile de producători sau condiții similare. Prin urmare, la fel ca organizațiile de producători recunoscute, producătorii respectivi ar trebui să facă obiectul dispozițiilor relevante din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...