Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1369/2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume
Număr celex: 32015R1369

În vigoare de la 08 august 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1) La 7 august 2014, guvernul rus a introdus o interdicție asupra importurilor în Rusia de anumite produse provenite din Uniune, inclusiv fructe și legume. Ca urmare, Comisia a adoptat o serie de măsuri de sprijin excepționale, în special prin Regulamentul delegat (UE) nr. 913/2014 al Comisiei pentru piersici și nectarine și prin Regulamentele delegate (UE) nr. 932/2014 și (UE) nr. 1031/2014 ale Comisiei pentru alte fructe și legume.

(2) La 24 iunie 2015, această interdicție a fost prelungită până în august 2016. Din cauza prelungirii interdicției, persistă în continuare un risc serios de perturbare a pieței care ar putea provoca scăderi semnificative ale prețurilor ca urmare a faptului că o importantă piață de export continuă să fie indisponibilă. Pentru o astfel de situație cu care se confruntă piața, măsurile normale disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 par insuficiente. Prin urmare, ar trebui prelungită disponibilitatea mecanismului bazat pe sprijinul pentru anumite cantități de produse prevăzut de Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014.

(3) Pentru a crea o plasă de siguranță eficace, asistența financiară a Uniunii ar trebui prelungită, pentru toate produsele reglementate de Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014, cu o perioadă de un an. În plus, având în vedere exportul lor sezonier, piersicile și nectarinele încadrate la codul NC 0809 30, care au fost eligibile pentru sprijin anul trecut în temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014, ar trebui acum adăugate pe lista produselor eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014.

(4) Cantitățile atribuite fiecărui stat membru ar trebui calculate pe baza nivelului exporturilor de produse vizate către Rusia în ultimii trei ani înainte de anunțarea interdicției, ajustate în funcție de nivelul de utilizare de către producătorii din fiecare stat membru a măsurilor excepționale de sprijin care le-au fost disponibile pentru aceste produse în ultimul an.

(5) În cazul în care utilizarea acestor măsuri excepționale de sprijin în cadrul unui stat membru a fost foarte redusă pentru un anumit produs, iar costurile administrative pentru acordarea sprijinului au fost, prin urmare, disproporționat de mari, respectivul stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a opta să nu continue aplicarea acestor măsuri pentru perioada de prelungire.

(6) Se poate preconiza că produsele vizate, care ar fi fost în mod normal exportate către Rusia, vor fi deturnate către piețele din alte state membre. În consecință, este posibil ca producătorii de produse de același tip din aceste state membre, care nu își exportă în mod obișnuit produsele către Rusia, să se confrunte cu o perturbare semnificativă a pieței și cu o scădere a prețurilor.

(7) Prin urmare, pentru a stabiliza și mai mult piața, asistența financiară din partea Uniunii ar trebui, de asemenea, să fie disponibilă pentru producătorii din toate statele membre în ceea ce privește unul sau mai multe dintre produsele care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014, pentru o cantitate care nu depășește 3 000 de tone per stat membru.

(8) Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 ar trebui modificat în consecință.

(9) Pentru a avea un impact imediat asupra pieței și pentru a contribui la stabilizarea prețurilor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Modificarea Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014

Regulamentul delegat (UE) nr. 1031/2014 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (s):

"

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...