Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

Modificări (4), Acțiuni respinse (3), Referințe (1), Cărți (2), Reviste (6), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 19. -

Autoritățile prevăzute la art. 20 informează de îndată Comisia Europeană cu privire la măsurile legislative sau administrative, în scopul transpunerii directivei menționate la art. 21, precum și cu privire la orice act normativ național adoptat în domeniul acestei directive și transmit Comisiei Europene, până cel târziu la data de 29 aprilie 2009, un raport privind implementarea măsurilor de transpunere a directivei.

Art. 20. - Modificări (1)

În scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din art. 19, precum și în scopul cooperării, în special, pentru schimbul de informații între România și Comisia Europeană se desemnează, în calitate de corespondent național, însărcinat cu toate problemele referitoare la punerea în aplicare a directivei, Ministerul Justiției.

Art. 21. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
Directorul general al Oficiului de Stat
pentru Invenții și Mărci,
Gabor Varga

București, 14 iulie 2005.

Nr. 100.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
loading ...