Doctrină C.H. Beck

Lista de publicaţii din baza de date Lege5.

Doctrină - Drept Civil Cumpără aici
Include comentariile codului civil și codului de procedură civilă

Modulul Doctrină Civil cuprinde lucrări semnate de reputaţi specialiști ai dreptului distinse cu diverse premii, printre care premiul MIHAIL ELIESCU, acordat de Uniunea Juriștilor din România.

Lucrările incluse în acest modul au rolul de a explica, dintr-o perspectivă pragmatică, noile prevederi procesual-civile, oferind, astfel, un sprijin real activităţii practicienilor. De asemenea, au scopul de a înlesni înţelegerea și aplicarea noilor instituţii, fiind evidenţiate corelaţiile între articole.

Comentariile Codului civil și Codului de procedură civilă  oferă practicianului informaţia necesară pentru a le putea înţelege, interpreta și aplica, atât prin prisma explicaţiilor teoretice, cât și a trimiterilor la soluţiile din practica judiciară. Structura comentariilor, vizând interpretarea textului și modul de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluţii corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudenţial.

Se regăsesc în comentarii atât modificări legislative și consideraţii doctrinare, dar mai ales jurisprudenţa din acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile noului Cod civil și ale noului Cod de procedură civilă.

În lucrările ce compun acest modul regăsim un material util format din doctrina și practica instanţelor judecătorești, care, în condiţiile actuale de tranziţie legislativă reprezintă adevărate repere în aprofundarea și aplicarea dreptului civil.

Autori reputaţi.  Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Ioan Leș, Ion Turcu, Ioan Adam, Ion Popa, Jörg K. Menzer, Veress Emőd, Florian Emese, Camelia Toader, Pavel Perju sunt doar câțiva dintre autorii ale căror lucrări sunt incluse în doctrina dedicată dreptului civil.

Cuprinde lucrările:

- Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Ediţia 2
- Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediţia 2
- Noul Cod civil. Note, corelaţii, explicaţii
- Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii
- Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre obligații (art. 1164-1649). Comentarii și explicații. Ediția 2
- Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil. Ediția 1
- Drept civil. Persoanele. În reglementarea NCC. Ediția 4
- Drept civil. Drepturile reale principale. Ediția 4
- Drept civil. Obligaţiile. Faptul juridic. În reglementarea Noului Cod Civil.
- Drept civil. Moştenirea. Liberalităţile. Conform Noului Cod civil.
- Dreptul Familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiaţia. Ediția 5
- CARTEA DE CONTRACTE. Modele. Comentarii. Explicaţii. Ediția 3
- Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Ediția 1
- Contracte civile speciale
- Tratat de drept procesual civil. Ediția 5
Modul Doctrină - Drept Penal Cumpără aici
Include comentariile Codului penal și Codului de procedură penală
Modulul Doctrină Penal cuprinde lucrări ale unor reputaţi specialişti ai dreptului, care ajută atât la înţelegerea noilor reglementări penale şi procesual penale, dar şi lucrări ce analizează jurisprudenţa CJUE şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional ori cooperarea judiciară în materie penală, precum şi prezentarea dreptului penal european.

Comentariile Codului penal şi ale Codului de procedură penală pun la dispoziţia practicienilor un instrument de lucru eficient, mereu util și actual. Explicaţiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, originea și raţiunea acestora. Sunt semnalate deficienţele unor texte sau problemele de interpretarea. Structura acestora este menită să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluţii corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudenţial.

La cele 12 volume disponibile în modul au contribuit 54 de autori și editori printre care îi amintim pe:

Lamya-Diana Al-Kawadri, Amalia Andone-Bontaș, Alexandru Boroi, Petre Buneci, Georgina Bodoroncea, Marius Bogdan Bulancea, Ionuţ Andrei Barbu, Valerian Cioclei, Iuliana Ciolcă, Sebastian Creţu, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Ionuţ Dragnea, Maxim Dobrinoiu, Radu-Florin Geamănu, Daniel Grădinaru, Mirela Gorunescu, Mihai Adrian Hotca, Adrian Hărătău, Mihai Jiganie-Șerban, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor Manea, Constantin-Cristinel Meceanu, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Iuliana Nedelcu, Adrian Pichler, Lucreţia Albertina Postelnicu, Cristina Rotaru, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu, Viorica Stoica, Mircea Constantin Sinescu, Radu Slăvoiu, Gheorghe Șerban, Dana Tiţian, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir, Mihail Udroiu, Bogdan Vîrjan, Alexandru Vasilache, Ion Vasilache, Francisca-Maria Vasile, Andrei Zarafiu.

Cuprinde lucrările:
- Codul penal. Comentariu pe articole. Ediția 2
- Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 2
- Noul Cod penal. Note. Corelaţii. Explicaţii
- Noul Cod de procedură penală. Note. Corelaţii. Explicaţii
- Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului.
- Drept penal. Partea specială II
- Dreptul penal al afacerilor. Ediţia 6
- Procedura penală. Partea generală. Partea specială. Ediţia 2
- Tratat de Cooperare judiciară internaţională în materie penală.
- Infracţiunile de evaziune fiscală. Ediţia 2
- Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional. Ediţia 1
- Foundations of European Criminal Law. Ediţia 1
Modul Doctrină - Drept Public Cumpără aici
În modul este inclus cel mai important comentariu asupra Constituţiei României, autorii fiind recompensaţi pentru acest titlu cu Premiul „HANIBAL TEODORESCU” din cadrul Premiilor Știinţifice ale Uniunii Juriștilor din România, Societăţii „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiţie”.

În completare, sunt disponibile titluri care abordează, practic și teoretic, contenciosul administrativ, achiziţiile publice, dreptul public, dreptul constituţional și dreptul administrativ.

Cartea de contracte administrative, lucrare distinsă cu premiul știinţific „Anibal Teodorescu” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru anul 2014 propune pentru prima dată o colecţie utilă de modele de contracte adminstrative cu comentarii și explicaţii.

Printre autori îi veți regasi pe: Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Cătălin-Silviu Săraru, Alin Trăilescu, Anton Trăilescu, Dana Apostol Tofan, Gheorghe Iancu, Raluca Miga-Beșteliu sunt autori recunoscuţi ale căror lucrări le puteţi consulta în modulul Doctrină public.

Cuprinde lucrările:
- Constituţia României. Comentariu pe articole. Ediția 1
- Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii. Ediția 2
- Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac. Ediția 3 (an de apariție: 2018)
- Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. I. Ediția 14
- Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. II. Ediția 14
- Drept electoral. Ediția 1
- Raporturile dintre Guvern şi Parlament. Ediția 1
- Drept international public. Vol. I. Ediția 3
- Drept international public. Vol. II. Ediția 2
- Drept administrativ. Vol. I. Ediția 4 (an de apariție: 2018)
- Drept administrativ. Vol. II. Ediția 4
- Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicaţii. Ediția 1
- Europenizarea. Studii de guvernare şi securitate. Ediţia 1
- Law in action. Case Studies in Good Governance. Ediţia 1
Modul Doctrină - Dreptul Afacerilor Cumpără aici
Modul practic, conceput pentru companii din cele mai diverse domenii de activitate. Cu cele 21 de titluri disponibile, modulul Doctrină afaceri acoperă tematici precum dreptul societar, dreptul comercial, insolvenţă, dreptul muncii, fiscalitate sau concurenţă.

Analiza aprofundată a legislaţiei curente este asigurată prin includerea comentariilor legii societăţilor, legii insolvenţei și Codului muncii.

Modele de contracte, ghiduri și tematici specializate, precum evaziunea fiscală, controversele actuale în fiscalitate sau drepturile acţionarilor vin să ofere răspunsuri concrete practicienilor.

Stanciu D. Cărpenaru, Ion Turcu, Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Horaţiu Sasu, Lucian Țâţu, Dragoș Pătroi, Cătălin Predoiu, Sorin David, Gheorghe Piperea , Gabriel Biriș sunt câţiva dintre autorii care garantează calitatea conţinutului acestui modul.

Cuprinde lucrările:
- Legea societăților. Comentariu pe articole. Ediția 5
- Codul insolvenţei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Ediția 5
- CARTEA DE CONTRACTE. Modele. Comentarii. Explicaţii. Ediția 3
- Evaziunea fiscală. Comentarii şi exemple practice. Ediția
- Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții.
- TVA național vs. intracomunitar. Cazuri și necazuri.
- Legea privind registrul comerțului
- Societăți comerciale. Proceduri speciale. Ediția 2
- Drepturile acționarilor. Ediția 3
- Contractul de franciză
- Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri
- Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații.
- Manipularea pieței de capital.
- Legislația concurenței. Comentarii și explicații.
- Ghid pentru practicieni în dreptul concurenţei. Ediţia 1
- Legea procedurii insolvenţei. Comentariu pe articole. Ediția 4
Modul Doctrină - Dreptul UE și CEDO Cumpără aici
Explicații aprofundate ale legislaţiei, tratatelor şi procedurilor europene
Domeniul de actualitate al dreptului european este abordat teoretic prin comentariile dedicate Tratatelor Uniunii Europene și Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Sunt incluse titluri care fac posibilă o înţelegere mai bună a efectelor jurisprudenţei CEDO în dreptul intern, iar proceduri noi, precum procedura trimiterii preliminare sunt analizate în detaliu.

Practicienii vor găsi informaţii utile și în volumele dedicate drepturilor omului, dreptului procesual, respectiv jurisprudenţei CJUE în materia dreptului penal.

Dintre autorii ale căror lucrări formează modulul dedicat dreptului european îi amintim pe: Corneliu Bîrsan, Ion Gâlea, Norel Neagu, Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoș Călin sau Bianca Selejan-Guţan.

Cuprinde lucrările:
- Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Ediţia 2
- Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. Domeniu de aplicare
- Uniunea Europeană. Drept instituțional
- Uniunea Europeană. Drept material
- Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului. Analiză critică
- Protecția europeană a drepturilor omului. Ediția 4 - Include modificările aduse prin Protocolul nr. 14
- Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern. Analiză asupra dreptului la nediscriminare
- Dreptul procesual al Uniunii Europene
- Dreptul Uniunii Europene. Ediţia 3
- Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept
- Europenizarea. Studii de guvernare şi securitate. Ediţia 1
- Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional. Ediţia 1
- Foundations of European Criminal Law. Ediţia 1


loading ...