Buy document - Today' s version 02/25/2020, available in PDF and MOBI, of document:
Ordonanța nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 

You have major advantages with a Lege5 subscription!

Choose your subscription

Total documents price =

*Exchange rate 1 EURO = 0.0000 LEI

Buy also Implementing rules (7 documente)

DOCUMENT PRICE CHOOSE
Ordinul nr. 93/2020 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2020, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale 10 Lei
Ordinul nr. 1948/2019 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019 10 Lei
Ordinul nr. 151/2019 pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale 10 Lei
Ordinul nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale 10 Lei
Regulamentul de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale din 06.04.2015 15 Lei
Instrucțiunile de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale din 06.04.2015 10 Lei
Ordinul nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale 10 Lei
Total payment
loading ...