Buy document - Today' s version 04/06/2020, available in PDF and MOBI, of document:
Regulamentul nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

 

You have major advantages with a Lege5 subscription!

Choose your subscription

Total documents price =

*Exchange rate 1 EURO = 0.0000 LEI

loading ...