Buy document - Today' s version 03/29/2020, available in PDF and MOBI, of document:
Ordinul nr. 9/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013

 

You have major advantages with a Lege5 subscription!

Choose your subscription

Total documents price =

*Exchange rate 1 EURO = 0.0000 LEI

loading ...