Buy document - Today' s version 02/23/2020, available in PDF and MOBI, of document:
Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 

You have major advantages with a Lege5 subscription!

Choose your subscription

Total documents price =

*Exchange rate 1 EURO = 0.0000 LEI

Buy also Implementing rules (15 documente)

DOCUMENT PRICE CHOOSE
Hotărârea nr. 147/2017 privind aplicarea unor corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 și efectuarea unor operațiuni de regularizare financiară 15 Lei
Hotărârea nr. 747/2016 privind aplicarea corecțiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public", domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 15 Lei
Metodologia privind modul de calcul al sumelor care se decertifică definitiv și se deduc procentual definitiv din cheltuielile care se includ în declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP după data de 1 octombrie 2011, cuprinse în anexa nr. 2, finanțate din axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public", domeniul major de intervenție 3.2 "Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" din 12.10.2016 10 Lei
Metodologia privind modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv din aplicațiile de plată nr. 40 și 41 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115 din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) din 23.12.2015 10 Lei
Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115 din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) din 19.08.2015 10 Lei
Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 aferente cheltuielilor, altele decât cele de personal, realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanțate din Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) din 19.08.2015 10 Lei
Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă din Aplicația de plată nr. 39 și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, aferente cheltuielilor de personal realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte de la 1 la 114 inclusiv, finanțate din Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", Axa prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului public de ocupare", Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) din 19.08.2015 10 Lei
Hotărârea nr. 652/2015 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 10 Lei
Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în Sistemul electronic de achiziții publice, înainte de data de 1 octombrie 2011, de către autoritățile contractante, finanțate din axa prioritară 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate" și axa prioritară 3 "Tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru sectorul privat și public" ale Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" din 18.12.2012 10 Lei
Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, denumit în continuare SEAP, înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autoritățile contractante, finanțate din axa prioritară 1 "Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în rețelele de transport ale UE" - beneficiari Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR - S.A., și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A., denumită în continuare CNCF "CFR" - S.A., axa prioritară 2 "Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport" beneficiar CNCF "CFR"- S.A. și axa prioritară 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătățirii protecției mediului, a sănătății umane și a siguranței pasagerilor" - beneficiar CNCF "CFR" - S.A. ale Programului operațional sectorial Transport din 04.12.2012 10 Lei
Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autoritățile contractante, finanțate din axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", axa prioritară 3 "Îmbunătățirea infrastructurii sociale" și axa prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" ale Programului operațional regional din 27.11.2012 10 Lei
Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziție publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP înainte de data de 1 octombrie 2011 de către autoritățile contractante, finanțate din Axele Prioritare 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale Programului Operațional Sectorial Mediu din 27.11.2012 10 Lei
Norma metodologică privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012 din 05.04.2012 20 Lei
Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 20 Lei
Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora din 31.08.2011 25 Lei
Total payment
loading ...