Buy document - Today' s version 09/16/2019, available in PDF and MOBI, of document:
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

You have major advantages with a Lege5 subscription!

Choose your subscription

Total documents price =

*Exchange rate 1 EURO = 0.0000 LEI

Buy also Implementing rules (15 documente)

DOCUMENT PRICE CHOOSE
Hotărârea nr. 139/2019 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice 10 Lei
Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 25 Lei
Procedura de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, din 27.06.2018 10 Lei
Ordinul nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială și al actului adițional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii 10 Lei
Hotărârea nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 10 Lei
Hotărârea nr. 144/2016 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații 10 Lei
Hotărârea nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite 10 Lei
Ordinul nr. 214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii 10 Lei
Criteriile și norme de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilește aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițistii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare din 25.01.2012 50 Lei
Norma nr. 4/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat 15 Lei
Ordonanța de urgență nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat 10 Lei
Regulamentul privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice din 02.05.2011 10 Lei
Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice din 20.03.2011 25 Lei
Hotărârea nr. 233/2011 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale 10 Lei
Ordinul nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adițional, al declarației individuale de asigurare, al comunicării de modificare și al formularului de solicitare de încetare a declarației individuale de asigurare 10 Lei
Total payment
loading ...