Doctrină C.H. Beck

Lista de publicații din baza de date Lege5.

Doctrină - Drept Civil Cumpără aici
Include comentariile codului civil și codului de procedură civilă

Modulul Doctrină Civil cuprinde lucrări semnate de reputați specialiști ai dreptului distinse cu diverse premii, printre care premiul MIHAIL ELIESCU, acordat de Uniunea Juriștilor din România.

Lucrările incluse în acest modul au rolul de a explica, dintr-o perspectivă pragmatică, noile prevederi procesual-civile, oferind, astfel, un sprijin real activității practicienilor. De asemenea, au scopul de a înlesni înțelegerea și aplicarea noilor instituții, fiind evidențiate corelațiile între articole.

Comentariile Codului civil și Codului de procedură civilă  oferă practicianului informația necesară pentru a le putea înțelege, interpreta și aplica, atât prin prisma explicațiilor teoretice, cât și a trimiterilor la soluțiile din practica judiciară. Structura comentariilor, vizând interpretarea textului și modul de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial.

Se regăsesc în comentarii atât modificări legislative și considerații doctrinare, dar mai ales jurisprudența din acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemați să aplice deja prevederile noului Cod civil și ale noului Cod de procedură civilă.

În lucrările ce compun acest modul regăsim un material util format din doctrina și practica instanțelor judecătorești, care, în condițiile actuale de tranziție legislativă reprezintă adevărate repere în aprofundarea și aplicarea dreptului civil.

Autori reputați.  Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Ioan Leș, Ion Turcu, Ioan Adam, Ion Popa, Jörg K. Menzer, Veress Emőd, Florian Emese, Camelia Toader, Pavel Perju sunt doar câțiva dintre autorii ale căror lucrări sunt incluse în doctrina dedicată dreptului civil.

Cuprinde lucrările:

- Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Ediția 2
- Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția 2
- Noul Cod civil. Note, corelații, explicații
- Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații
- Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre obligații (art. 1164-1649). Comentarii și explicații. Ediția 2
- Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil. Ediția 1
- Drept civil. Persoanele. În reglementarea NCC. Ediția 4
- Drept civil. Drepturile reale principale. Ediția 4
- Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic. În reglementarea Noului Cod Civil.
- Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile. Conform Noului Cod civil.
- Dreptul Familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația. Ediția 5
- CARTEA DE CONTRACTE. Modele. Comentarii. Explicații. Ediția 3
- Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Ediția 1
- Contracte civile speciale
- Tratat de drept procesual civil. Ediția 5
Modul Doctrină - Drept Penal Cumpără aici
Include comentariile Codului penal și Codului de procedură penală
Modulul Doctrină Penal cuprinde lucrări ale unor reputați specialiști ai dreptului, care ajută atât la înțelegerea noilor reglementări penale și procesual penale, dar și lucrări ce analizează jurisprudența CJUE și influența acesteia asupra dreptului penal național ori cooperarea judiciară în materie penală, precum și prezentarea dreptului penal european.

Comentariile Codului penal și ale Codului de procedură penală pun la dispoziția practicienilor un instrument de lucru eficient, mereu util și actual. Explicațiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, originea și rațiunea acestora. Sunt semnalate deficiențele unor texte sau problemele de interpretarea. Structura acestora este menită să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial.

La cele 12 volume disponibile în modul au contribuit 54 de autori și editori printre care îi amintim pe:

Lamya-Diana Al-Kawadri, Amalia Andone-Bontaș, Alexandru Boroi, Petre Buneci, Georgina Bodoroncea, Marius Bogdan Bulancea, Ionuț Andrei Barbu, Valerian Cioclei, Iuliana Ciolcă, Sebastian Crețu, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Ionuț Dragnea, Maxim Dobrinoiu, Radu-Florin Geamănu, Daniel Grădinaru, Mirela Gorunescu, Mihai Adrian Hotca, Adrian Hărătău, Mihai Jiganie-Șerban, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor Manea, Constantin-Cristinel Meceanu, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Iuliana Nedelcu, Adrian Pichler, Lucreția Albertina Postelnicu, Cristina Rotaru, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu, Viorica Stoica, Mircea Constantin Sinescu, Radu Slăvoiu, Gheorghe Șerban, Dana Tițian, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir, Mihail Udroiu, Bogdan Vîrjan, Alexandru Vasilache, Ion Vasilache, Francisca-Maria Vasile, Andrei Zarafiu.

Cuprinde lucrările:
- Codul penal. Comentariu pe articole. Ediția 2
- Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 2
- Noul Cod penal. Note. Corelații. Explicații
- Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații
- Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului.
- Drept penal. Partea specială II
- Dreptul penal al afacerilor. Ediția 6
- Procedura penală. Partea generală. Partea specială. Ediția 2
- Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală.
- Infracțiunile de evaziune fiscală. Ediția 2
- Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național. Ediția 1
- Foundations of European Criminal Law. Ediția 1
Modul Doctrină - Drept Public Cumpără aici
În modul este inclus cel mai important comentariu asupra Constituției României, autorii fiind recompensați pentru acest titlu cu Premiul „HANIBAL TEODORESCU” din cadrul Premiilor Științifice ale Uniunii Juriștilor din România, Societății „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiție”.

În completare, sunt disponibile titluri care abordează, practic și teoretic, contenciosul administrativ, achizițiile publice, dreptul public, dreptul constituțional și dreptul administrativ.

Cartea de contracte administrative, lucrare distinsă cu premiul științific „Anibal Teodorescu” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru anul 2014 propune pentru prima dată o colecție utilă de modele de contracte adminstrative cu comentarii și explicații.

Printre autori îi veți regasi pe: Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Cătălin-Silviu Săraru, Alin Trăilescu, Anton Trăilescu, Dana Apostol Tofan, Gheorghe Iancu, Raluca Miga-Beșteliu sunt autori recunoscuți ale căror lucrări le puteți consulta în modulul Doctrină public.

Cuprinde lucrările:
- Constituția României. Comentariu pe articole. Ediția 1
- Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații. Ediția 2
- Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac. Ediția 3 (an de apariție: 2018)
- Drept constituțional și instituții politice. Vol. I. Ediția 14
- Drept constituțional și instituții politice. Vol. II. Ediția 14
- Drept electoral. Ediția 1
- Raporturile dintre Guvern și Parlament. Ediția 1
- Drept international public. Vol. I. Ediția 3
- Drept international public. Vol. II. Ediția 2
- Drept administrativ. Vol. I. Ediția 4 (an de apariție: 2018)
- Drept administrativ. Vol. II. Ediția 4
- Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații. Ediția 1
- Europenizarea. Studii de guvernare și securitate. Ediția 1
- Law in action. Case Studies in Good Governance. Ediția 1
Modul Doctrină - Dreptul Afacerilor Cumpără aici
Modul practic, conceput pentru companii din cele mai diverse domenii de activitate. Cu cele 21 de titluri disponibile, modulul Doctrină afaceri acoperă tematici precum dreptul societar, dreptul comercial, insolvență, dreptul muncii, fiscalitate sau concurență.

Analiza aprofundată a legislației curente este asigurată prin includerea comentariilor legii societăților, legii insolvenței și Codului muncii.

Modele de contracte, ghiduri și tematici specializate, precum evaziunea fiscală, controversele actuale în fiscalitate sau drepturile acționarilor vin să ofere răspunsuri concrete practicienilor.

Stanciu D. Cărpenaru, Ion Turcu, Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Horațiu Sasu, Lucian Țâțu, Dragoș Pătroi, Cătălin Predoiu, Sorin David, Gheorghe Piperea , Gabriel Biriș sunt câțiva dintre autorii care garantează calitatea conținutului acestui modul.

Cuprinde lucrările:
- Legea societăților. Comentariu pe articole. Ediția 5
- Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Ediția 5
- CARTEA DE CONTRACTE. Modele. Comentarii. Explicații. Ediția 3
- Evaziunea fiscală. Comentarii și exemple practice. Ediția
- Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții.
- TVA național vs. intracomunitar. Cazuri și necazuri.
- Legea privind registrul comerțului
- Societăți comerciale. Proceduri speciale. Ediția 2
- Drepturile acționarilor. Ediția 3
- Contractul de franciză
- Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri
- Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații.
- Manipularea pieței de capital.
- Legislația concurenței. Comentarii și explicații.
- Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței. Ediția 1
- Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole. Ediția 4
Modul Doctrină - Dreptul UE și CEDO Cumpără aici
Explicații aprofundate ale legislației, tratatelor și procedurilor europene
Domeniul de actualitate al dreptului european este abordat teoretic prin comentariile dedicate Tratatelor Uniunii Europene și Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Sunt incluse titluri care fac posibilă o înțelegere mai bună a efectelor jurisprudenței CEDO în dreptul intern, iar proceduri noi, precum procedura trimiterii preliminare sunt analizate în detaliu.

Practicienii vor găsi informații utile și în volumele dedicate drepturilor omului, dreptului procesual, respectiv jurisprudenței CJUE în materia dreptului penal.

Dintre autorii ale căror lucrări formează modulul dedicat dreptului european îi amintim pe: Corneliu Bîrsan, Ion Gâlea, Norel Neagu, Mihai șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin sau Bianca Selejan-Guțan.

Cuprinde lucrările:
- Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Ediția 2
- Dreptul european al contractelor. Realități. Influențe. Domeniu de aplicare
- Uniunea Europeană. Drept instituțional
- Uniunea Europeană. Drept material
- Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului. Analiză critică
- Protecția europeană a drepturilor omului. Ediția 4 - Include modificările aduse prin Protocolul nr. 14
- Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern. Analiză asupra dreptului la nediscriminare
- Dreptul procesual al Uniunii Europene
- Dreptul Uniunii Europene. Ediția 3
- Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept
- Europenizarea. Studii de guvernare și securitate. Ediția 1
- Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național. Ediția 1
- Foundations of European Criminal Law. Ediția 1


se încarcă...