Termeni și condiții de utilizare

Accesul aplicației Lege5

Website-ul lege5.ro aparţine şi este proprietatea INDACO SYSTEMS. Accesul la aplicația Lege5 se face în baza unui abonament, prin folosirea unui nume de utilizator și a unei parole. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.

Conţinutul aplicației Lege5

Website-ul lege5.ro este destinat să ofere către clienții săi informaţii legislative, ele având un caracter pur informativ, în niciun caz nu se doreşte a fi un website cu caracter oficial.

Proprietate intelectuală

Conţinutul, designul, structura, precum şi materialele website-ului lege5.ro aparţin INDACO SYSTEMS (şi colaboratorilor săi, acolo unde este menţionat acest lucru) şi sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Textele în format electronic ale actelor normative cuprinse în acest website, reprezintă rezultatul muncii de tehnoredactare (prelucrarea informatică a datelor) a departamentului specializat al INDACO SYSTEMS. Astfel, cu toate că informaţia în sine este publică și nu beneficiază de protecția drepturilor de autor, copierea/preluarea/distribuirea sau reproducerea/republicarea textului în format electronic este interzisă, constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Indaco Systems îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terţe persoane.

Protecţia datelor şi informaţiilor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC INDACO SYSTEMS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: Servicii de comunicaţii electronice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC INDACO SYSTEMS SRL – Departamentul Juridic, Str. Izvor, Nr. 78, Sector 5, Bucureşti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Informaţiile despre dosarele din instanţă sunt preluate din potalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Răspundere

Echipa INDACO SYSTEMS depune constant diligenţele necesare pentru ca informaţiile oferite pe website-ul lege5.ro să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine. Utilizând această aplicație, sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, atât INDACO SYSTEMS, cât şi consultanţii colaboratori, nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora –, suferite de utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate de pe website-ul lege5.ro. INDACO SYSTEMS îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica, în orice moment şi fără preaviz, conţinutul şi structura website-ului lege5.ro, precum şi dreptul de a şterge în întregime sau parţial conţinutul unor informaţii.

Textele de lege actualizate

Textele actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial, ele având numai un caracter informativ. În caz contrar, Indaco Systems îşi declină răspunderea pentru orice consecinţe juridice ar putea genera o astfel de referire. Singura autoritate din România îndrituită să publice versiuni oficiale ale actelor normative este Monitorul Oficial.

Link-uri către şi de pe website-urile terţelor părţi

INDACO SYSTEMS nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe lege5.ro. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului lege5.ro şi se face pe propria răspundere a utilizatorului.

Vă mulţumim, echipa INDACO SYSTEMS

se încarcă...