Monitorul Oficial, Partea VI nr. 8 din 16.01.2020

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Ciocănești, comuna Ciocănești, județul Călărași, urmează să vândă un teren intravilan, în suprafață de 730 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Ciocănești

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Bethausen, Bethausen, județul Timiș, scoate la vânzare terenul extravilan care aparține domeniului privat al comunei, în suprafață de 4.137 mp

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Ciocănești, Ciocănești, județul Călărași, urmează să vândă: casă cu teren situată pe Str. Daliei nr. 3, având suprafața de 801 mp, suprafață construită 107 mp, aflându-se în domeniul privat al comunei

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - Direcția pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor Bârlad, Bârlad, județul Vaslui, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractelor de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Gârbova, județul Alba, urmează să închiriezeun teren pășune cu suprafața de509.000 mp, situat în extravilan,proprietate privată a comunei

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Muntenii de Sus, Muntenii de Sus, județul Vaslui, urmează să închirieze unspațiu cu suprafața de 59,28 m.p., aparținând domeniului public, cu destinația farmacie

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Comunei Racovițeni, comuna Racovițeni, județul Buzău, urmează să închiriezeun spațiu în suprafață de 20 mp, aparținând domeniului public al Comunei Racovițeni, situat în incinta imobilului Primăriei Racovițeni, destinat pentru farmacie

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Municipiul Târnăveni, Târnăveni, județul Mureș, anunță închirierea prin licitație publică a chioșcului școlar situat în incinta Liceului Tehnologic, în suprafață de 18,75 mp, imobil ce aparține domeniului public al municipiului

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui, urmează săînchirieze unspațiu cu suprafața de 50,65 m.p., cu destinația cabinet stomatologic

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte, orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, urmează să închirieze un imobil în suprafață de 353 mp, precum și terenul ocupat de acest spațiu, inclusiv spațiu de acces, aparținând domeniului privat

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Municipiul Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, județul Cluj, urmează să închirieze unspațiu în suprafață de 26,40 mp, care aparține domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii

 • Achiziție publică de servicii din 15.01.2020, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Municipiul Hunedoara, Hunedoara, județul Hunedoara, anunță închirierea unor spații din incinta clădirii Sitului Industrial "SSA Hunedoara", în suprafață totală de 7.459 mp, aparținând domeniului public al municipiului Hunedoara

 • Achiziție publică de servicii din 16.01.2020, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale - Comuna Stoenești, județul Argeș, publică anunț de participare la licitația publicăreprezentând concesionareaServiciul de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale

 • Achiziție publică de servicii din 16.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș, anunță Raportul referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2019, domeniile de interes: sport, culte, social, cultură, tineret

 • Achiziție publică de servicii din 16.01.2020, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Suceava, anunță Raportul anual referitor la situația proiectelor finanțate în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019 din bugetul propriu, pentru activități din domeniile: culte, social, cultură, sport, tineret și sănătate

se încarcă...