Monitorul Oficial, Partea VI nr. 213 din 04.12.2019

 • Achiziție publică de servicii din 03.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - Comuna Tuzla, Tuzla, județul Constanța, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 03.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de închiriere - Comuna Tuzla, Tuzla, județul Constanța, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de închiriere

 • Achiziție publică de servicii din 03.12.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Valu Lui Traian, Valu lui Traian, județul Constanța, urmează să închirieze unteren în suprafață de 200 mp, ce face parte din domeniul privat al comunei, cu destinația de grădină

 • Achiziție publică de servicii din 03.12.2019, Instituție bugetară

  Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Sectorul 4 al Mun. București,organizează licitație publică pentru închirierea spațiilor comerciale din domeniul public din incinta Complexului Agroalimentar "Piața Sudului"- corp C4 și corp C1 - etaj și din Complex Agroalimentar "Progresul"- parter

 • Achiziție publică de servicii din 04.12.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale - Comuna Țuțora, cu sediul social în comuna Țuțora, județ Iași, anunță înființare distribuție gaze naturale în comuna Țuțora

 • Achiziție publică de servicii din 04.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Valu lui Traian, Valu lui Traian, județul Constanța, anunță beneficiarul și suma alocată în vederea acordării contractului de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 04.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Piatra-Neamț, Piatra-Neamț, județul Neamț, publică anunț de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Piatra-Neamț, pentru activități nonprofit de interes general, sume alocate pentru domeniile de activități: cultură, social, educație civică, protecția mediului, activități pentru tineret și sport

 • Achiziție publică de servicii din 04.12.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, Drăgănești-Olt, județul Olt, lansează invitația depunerii oferetelor în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul culte religioase

se încarcă...