Monitorul Oficial, Partea VI nr. 207 din 07.11.2014

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2014, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Termoficare Valea Jiului, Petroșani, județul Hunedoara, anunță delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pentru municipiile Petroșani, Vulcan și Lupeni

 • Achiziție publică de servicii din 06.11.2014, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la negociere directă - Comuna Mălureni, Str. Principală nr. 127, Mălureni, județul Argeș, anunță concesionarea unui teren, în suprafață de 400 mp, în satul Păuleasca

 • Achiziție publică de servicii din 06.11.2014, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria comunei Holboca, Str. Principală nr. 40, Iași, județul Iași, anunță concesionarea unui teren cu suprafața de 500 mp

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2014, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Covasna, Piața Libertății nr. 4, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, anunță acordarea de finanțări nerambursabile pentru anul 2015, în domeniile cultural, educativ-științific, recreere și sport

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2014, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Covasna, Piața Libertății nr. 4, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, anunță Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru anul 2015

se încarcă...