Monitorul Oficial, Partea VI nr. 206 din 07.11.2017

 • Achiziție publică de servicii din 07.11.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Ordinului nr. 263/2007 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - anunță delegarea de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Dorohoi

 • Achiziție publică de servicii din 06.11.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Orașului Ianca, Ianca, județul Brăila, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 2085 mp, pentru înființare fermă agricolă

 • Achiziție publică de servicii din 03.11.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, urmează să concesioneze un teren în suprafață totală de 152.887 mp, amplasat în extravilanul comunei Drăgănești Vlașca

 • Achiziție publică de servicii din 06.11.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Orașul Târgu Neamț, Târgu Neamț, județul Neamț, urmează să concesioneze un teren în suprafață totală de 140 mp, situat pe Aleea Cetății (parcarea de la baza Cetății Neamțului)

se încarcă...