Monitorul Oficial, Partea I nr. 982 din 05.12.2019

 • Anexă din 02.12.2019, Ministerul Sănătății - MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.801/1.113/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Rectificare din 05.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Decretul nr. 980/2019, din 05.12.2019

 • Rectificare din 05.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Decretul nr. 979/2019, din 05.12.2019

 • Rectificare din 05.12.2019, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Decretul nr. 978/2019, din 05.12.2019

 • Ordin 215/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 215/2019 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizie 1418/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1418/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății HELMET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1417/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1417/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1416/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1416/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Decizie 1415/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Decizia nr. 1415/2019 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum și radierea din secțiunea I a Registrului intermediarilor principali

 • Ordin 1113/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1801/1113/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 1801/2019, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1801/1113/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Decizie 487/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 487/2019 privind numirea domnului Virgil Guran în funcția de consilier de stat pentru ordine publică și siguranța cetățeanului în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 486/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 486/2019 privind numirea domnului Nini Săpunaru în funcția de secretar de stat al Departamentului pentru relația cu Parlamentul

 • Decizie 485/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 485/2019 pentru numirea domnului Costel Barbu în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizie 484/2019, Prim-ministru

  Decizia nr. 484/2019 privind eliberarea domnului Ionuț Barbu din funcția de director general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

 • Decizie 446/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 446/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

se încarcă...