Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 01.02.2018

 • Regulament din 23.01.2018, Ministerul Sănătății - MS

  Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Recuperare Borșa, din 23.01.2018

 • Decizie din 05.09.2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

  Decizia cu privire la Cererea nr. 6.685/15 introdusă de Felicia Condac împotriva României din 05.09.2017

 • Ordin 20/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 20/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte și de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

 • Ordin 79/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 79/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Recuperare Borșa

 • Ordin 3/2018, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 3/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 31/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice implicate

 • Decizie 763/2017, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 763/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2), art. 51 și ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

se încarcă...