Monitorul Oficial, Partea I nr. 948 din 09.11.2018

  • Hotărâre 835/2018, Guvernul României

    Hotărârea nr. 835/2018 privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor, concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  • Ordin 188/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

    Ordinul nr. 188/2018 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în semestrul I al anului 2019

  • Ordin 190/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

    Ordinul nr. 190/2018 privind completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

se încarcă...