Monitorul Oficial, Partea I nr. 947 din 09.11.2018

 • Procedură din 06.11.2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, din 06.11.2018

 • Lege 102/2005(r1), Parlamentul României

  Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Ordin 1476/2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1476/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

 • Ordin 1430/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1430/1422/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1422/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1430/1422/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1149/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1149/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Batăr, județul Bihor, Cerbăl, județul Hunedoara, și Vultureni, județul Cluj

 • Decret 879/2018, Președintele României

  Decretul nr. 879/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Lege 252/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decret 878/2018, Președintele României

  Decretul nr. 878/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Lege 251/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

se încarcă...