Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 31.01.2018

 • Ordin 1193/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1193/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2018

 • Ordin 1176/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005

 • Hotărâre 26/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț

 • Hotărâre 24/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2018 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

 • Hotărâre 23/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2018 privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași în administrarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale

 • Decizie 674/2017, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 674/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 616/2017, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 616/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

se încarcă...